Nagrada za širenje ljubavi

Nagrada za širenje ljubavi

‘’Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedan za drugoga.’’ —Jovan 13:35

Jedan od najboljih načina da širimo Božiju ljubav u svetu jeste da pokazujemo ljubav drugima. Isus je učio o ljubavi i živeo u njoj jer je upravo to ono što je potrebno svetu. Svet treba da zna da je Bog ljubav i da voli svakog čoveka (1. Jovanova 4:8). Božija Reč nam govori da Bog želi da razvijamo karakter Isusa Hrista i budemo Njegovi ambasadori u svetu (2. Korinćanima 5:20). Da bismo bili Hristovi ambasadori, od ključne važnosti je da imamo obnovljen um i ispravno razumemo šta je ljubav. Ljubav nije samo osećanje; to je odluka da tretiramo ljude na način na koji bi Isus to činio. Kada hodamo u ljubavi to u velikoj meri menja naš način života. Misli, navike i način komunikacije nam se menja. Ljubav je opipljiva; to postane evidentno svakome ko dođe u kontak sa njom. Nije uvek lako voleti druge, to se ne dešava bez požrtvovanja. Svaki put kada odlučimo da volimo nekog, to će nas nešto koštati – našeg vremena, novca ili truda. Ali nagrada koju ćemo dobiti za to je daleko veća od svake žrtve.


Voleti druge ne zavisi od naših osećanja; to je odluka koju donosimo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon