Nisi stvoren za osećnje krivice

Nisi stvoren za osećnje krivice

’’Zato sada nema osude za one koji su u Hristu Isusu.’’ Rimljinima 8:1

Kada pred velikom publikom pitam koliko od njih živi svoj život sa osećanjem krivice, otprilike 80% ljudi podigne ruku. Bila sam deo tih 80% dok nisam shvatila i odlučila da nisam stvorena za osećanje krivice, i nisam htela da dozvolim da to više vlada mojim životom.

Proučavala sam Božiji karakter i šta Božija Reč kaže o krivici, i u potpunosti sam sigurna da Bog nije izvor krivice.

Krivicu vidim kao posetioca koji nije dobrodošao, koji napada naš um i savest, pokušavajući da nas spreči da uživamo u svemu što nam je Bog pružio. Krivica nema prava na naš život zato što je Isus platio za naše grehe. Ako taj posetioc nije dobrodošao u naš život onda ga moramo poslati odakle je došao – nazad u pakao!

Nemoj da dopustiš da krivica krade tvoju radost. Seti se da nisi stvoren za osećanje krivice. Svaki put kada je doživiš, Božijom ljubavlju i milošću je odgurni od sebe.

Početak miolitve:

Sveti Duše, znam da nisam stvoren za krivicu! Svaki put kada krivica počne da raste u meni, podseti me da sam iskupljen i da mi je oprošteno Isusovom žrtvom na krstu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon