Novo srce

‘’Tada će narodi koji ostanu oko vas znati da sam ja, Gospod, obnovio ono što je bilo razoreno i zasejao ono što je bilo pusto. Ja, Gospod, govorio sam, i ja ću to učiniti.’’ Jezekilj 36:26-27

Današnji stihovi sadrže obećanje koje je Bog izgovorio pre više hiljada godina, obećanje da će doći dan kada će ljudima dati nova srca i staviti Duha u njih. Kada je Bog izgovorio ove reči, ljudi su živeli pod Starim savezom, u vreme pre Isusovog rođenja, smrti i vaskrsnuća. Prema starom savezu, Sveti Duh je bio sa ljudima i dolazio u posebnim trenucima, ali nije živeo u njihovim srcima.

Ti i ja živimo u novom savezu, u vremenu o kome je Bog govorio preko proroka Jezekilja kada je obećao da će poslati svog Duha da živi u nama. Niko nije mogao nanovo da se rodi i da postane hram Božijeg Duha sve dok Isus nije uskrsnuo iz mrtvih. Sada kada je došao, možemo da ga prihvatimo kao svog Spasitelja i Gospoda, možemo da primimo Svetog Duha u svoje srce. Kada On živi u nama, može da nam govori, a mi možemo da čujemo Njegov glas i može da nam da snagu da poslušamo ono što nam govori.

Ohrabrujem te da razmišljaš o neverovatnom blagoslovu što si izabaran da budeš mesto na kome Bog živi. To znači da ste Bog i ti veoma bliski i da možeš da uživaš u divnom zajedništvu sa njim.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Blizak si Bogu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon