Obuci novu prirodu

‘’i da obučete novoga čoveka, stvorenog da bude sličan Bogu u istinskoj pravednosti i svetosti.’’ Efescima 4:24

Posle svih bolnih stvari koje su se dogodile u tvojoj prošlosti, Bog idalje želi da uživaš u svakom danu života. Ovo se, međutim, neće dogoditi ukoliko se ne odlučiš za izobiljan život koji je Isus kupio za tebe svojom smrću na krstu. Đavo će uvek pokušavati da ti to oduzme.

Isus je rekao: Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju (Jovan 10:10). Isus je došao na zemlju da bismo imali život u izobilju!

Sa životom koji ti On daje, postaješ novo stvorenje. Ne moraš više da dopuštaš da stvari koje su ti se desile u prošlosti utiču na tvoj novi život u Hristu! Kao novo stvorenje u Hristu Isusu, možeš da obnoviš svoj um u skladu sa Božijom Reči i da isceliš i obnoviš svoje emocije. Božiji dobri plan može da se ostvari kada živiš u novoj prirodi koju je Isus kupio za tebe.

Početak molitve:

Bože, svakodnevno biram da oblačim novu prirodu koju je Isus kupio za mene. Obnovljen sam u Hristu kao radosno, mirno i celovito stvorenje u Tebi!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon