Odlučan u Hristu

Odlučan u Hristu

‘’ Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu.’’ —Filipljanima 3:10

Nije lako neumorno slediti Boga, ali je sigurno vredno. Ipak, ne možemo zaista slediti Boga ukoliko predhodno ne doživimo istinsku slobodu.

Bog nas oslobađa i veličanstveno je biti slobodan od krivice, osude i stalnog pitanja šta drugi misle o nama.

Slobodni smo od straha od neuspeha kada znamo ko smo u Hristu. To saznanje nam donosi hrabrost da iskoračimo i sledimo Božija obećanja.

Jedna od najvećih sloboda koje mi je Bog dao je sloboda da budem ono ko jesam. Godinama sam pokušavala da budem kao drugi sve dok kroz svoj odnos sa Bogom nisam naučila da treba  da budem baš onakva kakvu me je stvorio. Ovo mi je pomoglo da fokus sa sebe pomerim na Hrista i pružim ruku drugima onako kako On želi.

Poslanica Filipljanima, treća glava, nam govori kako je Pavle bio odlučan da ima stvari za koje je Hristos umro, da poznaje Hrista i silu Njegovog uskrsnuća.

Verujem da kada se nanovo rodimo, postoji duh odlučnosti koji raste u nama. Možemo ga zvati Duh Sveti, strast ili žar i to nam daje snagu u teškim trenucima da kažemo: ‘’Neću odustati od bliskog odnosa sa Bogom. Neću odustati od onoga što Bog želi da budem.’’

Budi odlučan da ostaneš u veri i primiš Božija obećanja. Zampamti, ti pripadaš Hristu i on će ti dati duh odlučnosti!


Početak molitve

Gospode, želim da živim nov život, odlučan da sledim Tebe i tvoja osećanja. Verujem da češ mi pomoći da budem sve ono što Ti želiš da budem i da ću iskustiti istinsku slobodu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon