Odnos, ne pravila

Odnos, ne pravila

‘’Daću vam novo srce i usaditi u vas nov duh. Izvadiću iz vas srce kameno i dati vam srce od mesa.’’ — Jezekilj 36:26

Mnogo puta nakon što se neko nanovo rodi, prvo što mu se kaže je da treba da promni svoju frizuru ili način oblačenja. Ima tetovažu koja mora biti prekrivena. Ima minđušu na pogrešnom mestu. Njihovo hrišćanstvo počinje spiskom pravila koje moraju da poštuju. I to je u skaldu sa onim što ljudi misle da je ispravno ili pogrešno. Nažalost, često se dešava da niko uopšte ne razgovara o njihovom srcu ili odnosu sa Bogom. Umesto toga, samo se radi o stvarima koje moraju da učine ukoliko žele da budu deo zajednice. Iako će nas Bog dovesti do pozitivnih promena u životu, On nas potpuno prihvata onakve kakvi jesmo, a isto i mi treba da učinimo sa nanovorođenim vernicima. Treba da im damo vremena i Bog će staviti nove želje u njihova srca. Isus je umro da bismo imali lični odnos sa Bogom. Nije umro da bi nam dao spisak pravila. Dao nam je nešto mnogo dublje i bolje – omogućio nam je da budemo u bliskom zajedništvu sa Nebeskim Ocem.

Što si bliži Bogu, ljubavlju i milošću će te menjati iznutra ka spolja.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon