Osnovna obuka za izgradnju vere

‘’znajući da provera vaše vere razvija istrajnost.’’ Jakovljeva 1:3

Zrela vera se ne događa preko noći. Ako želimo da imamo duboku, zdravu, čvrstu veru u Boga, treba da izgrađujemo svoju veru da bismo je učinili jačom.

Pomisli na vojnike u vojsci. Nisu spremni za najzahtevnije borbe odmah nakon što se priključe službi. Moraju da prođu osnovnu obuku. Vežbaju i treniraju konstantno uz instruktore koji su im dodeljeni, jer vojnici moraju da poseduju snagu, izdržljivost, otpornost.

Hajde da ovo posmatramo u kontekstu vere. Prvo se priključujemo službi, odnosno predajemo svoj život Hristu. Onda prolazimo osnovnu obuku za izgradnju vere. A u ovom slučaju, Sveti Duh je naš instruktor.

Sveti Duh tačno zna šta nam je sve potrebno za izgradnju vere da bismo bili spremni u svakom trenutku. Samo treba da ga slušamo, čak i kada je to izazovno, verujući da On zna kako da izgradimo svoju veru.

Kada pustite Svetog Duha da vas trenira, rezultat je čvrsta vera u Boga koja je vredna vremena i truda koje je uloženo!

Početak molitve:

Duše Sveti, želim da imam zrelu, čvrstu veru u Tebe. Treniraj me tako da mogu da hodam u veri, verujući Bogu u svakoj situaciji!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon