Podstičite jedni druge

Podstičite jedni druge

’’Pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela.’’ Jevrejima 10:24

Imam tri prijatelja sa kojima ponekad odem na kafu ili ručak. Često razgovaramo o stvarima koje je Bog stavio u naša srca ili o novim načinima kako možemo da budemo blagoslov drugima. Mislim da su razgovori poput ovih veoma ugodni Bogu.

Ideja ohrabrivanja drugih da još više čine dobra dela nije nova. Jevrejima 10:24 govore kako treba da podstičemo jedni druge na ljubav i dobra dela. Trebali bismo da razmišljamo kako možemo da podstičemo druge da čine dobra dela i dela ljubavi.

Slediti Boga je moćno, ali mislim da je isto to sa prijateljima još bolje. Želim da te izazovem da pronađeš ljude koji koji žele da slede Boga, baš kao i ti. Provodite vreme zajedno kako biste razgovarali kako možete na praktičan način živeti hrišćanski život. Pronađite načine kako možete da služite Bogu i živite za Njegovu ljubav.

Početak molitve:

Sveti Duše, poveži me sa pravim ljudima koji će mi pomoći da te sledim. Želim da živim hrišćanski život sa drugim ljudima sa kojima ću se međusobno podsticati na dela ljubavi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon