Pravedan gnev

‘’U svom gnevu ne činite greh’, neka sunce ne zađe, a vi da ste još gnevni. Ne dajte uporište đavolu.’’ Efescima 4:26-27

Da li su sve vrste besa greh? Ne, ali neke vrste jesu. Čak je i Bog koji je pravedan bio besan na greh, nepravdu i pobune. Ljutnja je ponekad korisna, zato nije uvek greh.

Naravno, imaćemo negativna osećanja, bez toga nam Bog ne bi dao plod duha samokontrolu. Samo iskušenje da učinimo nešto nije greh. Greh je kada ne uspemo da se odupremo iskušenju. Na isti način, nije pogrešno biti ljut, ali ljutnja može dovesti do grešnih postupaka.

Bog ponekad dozvoljava da osetimo ljutnju da bismo prepoznali kada se prema nama ne ophode dobro. Ali kada u životu doživimo nepravdu, svoj gnev ne smemo da iskazujemo na neprimeren način. Moramo biti oprezni da nas gnev ne odvuče u greh.

Efescima 4:26 nam govori ……u svom gnevu ne činite greh… Gnev nije nužno greh, ali prepustite ga Bogu da ne biste sagrešili.

Početak molitve:

Bože, pomozi mi da se suočim sa gnevom na način na koji Ti želiš, da ne sagrešim. Dajem ti kontrolu nad mojih gnevom i verujem Ti da ćeš sve izvesti na dobro.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon