Primanje Svetog Duha

Primanje Svetog Duha

’’Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i do kraja zemlje.’’ —Dela apostolska 1:8

U Delima Apostolskim 1: 8 Isus obećava da će Duh Sveti sići na nas i dati nam silu da budemo Hristovi svedoci do kraja zemlje.

Mnogi hrišršćani poštuju sva pravila, ali se pitaju: “Da li je to sve?“

Kao mlada vernica, iskusila sam istu prazninu.

Činila sam ispravne stvari i to mi je donelo privremenu sreću, ali ne i duboku radost.

Zavapila sam Bogu rekavši “Bože, nešto mi nedostaje!“ Na moje iznenađenje, samo nekoliko sati kasnije doživela sam prisutnost Svetog Duha na način koji nikada ranije nisam doživela…i sve se promenilo. Osećala sam Njegovu silu u svom životu na jedan nov način.

Kada svakodnevno provodimo vreme sa Bogom i primamo Njegov Sveti Duh, to za nas nije neko strašno ili čudno iskustvo. Jednostavno primamo Njegovu silu i mudrost, da bismo više bili poput Isusa.

Ne boj se novih stvari – samo budi siguran da su biblijske.  Verujem da Bog želi da te odvede na nove visine sa Njim kroz silu svakodnevne bliskosti sa Njegovim Svetim Duhom. On kuca na vraa tvog srca. Hoćeš li Mu otvoriti i pozdraviti Ga?


Početak molitve

Bože, želim da živim kao hriršćanin koji je ispunjen snagom Svetog Duha. Pokaži mi kako da živim u dubokoj radosti koja dolazi od Duha. Zahvaljujem Ti za moć i mudrost koje mi daješ kako bih mogao svaki dan da hodam u Tvojoj pravednosti, miru i radosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon