Samodisciplina ima svoju cenu

Samodisciplina ima svoju cenu

’’U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi istrajni.’’ Rimljanima 12:12

Mnogi hrišćani misle da sve u njihovom životu treba da bude savršeno zato što su hrišćani. Ali Isus nas je jasno upozorio ’’…u svetu imate nevolju, ali budite hrabri – ja sam pobedio svet’’ (Jovan 16:33).

Isus je rekao da ćemo se suočavati sa nevoljama u svetu. One su sastavni deo života koji svi treba da prođemo, kada odustanemo od sopstvenih želja da bismo Ga sledili.

Apostol Pavle je napisao ..nego krotim svoje telo i potčinjavam ga.. (Prva Korinćanima 9:27).

Ovde Pavle govori o samodisciplini. Biti samodisciplinovan znači odustajati od svojih grešnih želja da bismo učinili pravu stvar po Božijoj milosti, bez obzira kolika je cena toga.

Nije uvek lako. Umiranje sebi donosi neizbežnu patnju, ali zapamtite – u patnji postoji nada, jer je Hrist pobedio svet! I kao što je Pavle rekao, možemo se radovati i obitavati u nadi; budite strpljivi u patnji i nevoljama; budite istrajni u molitvi.

Početak molitve:

Bože, želim da ti ugodim, bez obzira da li je moje telo voljno ili ne. Čak iako moram da patim da bih izvršio Tvoju volju, znam da postoji nada, jer je Tvoj Duh u meni i jer si Ti pobedio svet.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon