Slediti pravo znanje

Slediti pravo znanje

’’Naime, odlučio sam da među vama ne znam ništa osim Isusa Hrista – i to raspetoga.’’ Prva Korinćanima 2:2

Mnogi hrišćani pate jer su prezauzeti traganjem za zemaljskim znanjem umesto za Božijom Reči. Sam Gospod je rekao: ’’Moj narod propada jer nema znanja…’’ (Osija 4:6).

Pavle je bio obrazovan čovek, bogat znanjem. Smatrao je da je bolji od drugih, čak je i ubijao hrišćane. Srećom, Bog je imao druge planove za njega, objavio mu se i zauvek promenio njegov život.

Kada je Pavle shvatio da se zemaljsko znanje ne može porediti sa duhovnim, odlučio je da razvija samo duhovno znanje.

Trebali bismo poput Pavla da shvatimo važnost učenja duhovnoh stvari. Umesto što ćemo da težimo ovozemaljskim stvarima i punimo glavu stvarima koje nisu važne, treba da čitamo, proučavamo, razmišljamo i ispunjavamo svoj um Božijom Reči.

Iz iskustva mogu da ti kažem da će ti poznavanje Božije Reči promeniti život. To je Pavla pretvorilo u jednog od najvećih hrišćana koju su ikada živeli, može i tebe da preobrazi i odvede u neverovatnu sudbinu u Hristu.

Ohrabrujem te danas da tražiš duhovno znanje koje se nalazi u Božijoj Reči. Više Božije Reči u tvom srcu i umu će ti pomoći da pronađeš ono što zaista tražiš.

Početak molitve:

Gospode, ne želim da gubim vreme sa prolaznim znanjem koje nije važno. Pomozi mi da, kao Pavle, više od svega tragam da duhovnim znajem koje je u poznavanju Tebe i Tvoje Reči.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon