Srce koje želi

Srce koje želi

‘’A Natan odgovori caru: ‘’Učini što god da si naumio, jer Gospod je s tobom.’’ —2. Samuilova 7:3

Srce koje je voljno je srce koje ”želi”. Ako postoji nešto što dovoljno snažno želimo, pronaćićemo način da to ostvarimo. Uz Božiju pomoć i srce koje je voljno možemo da imamo blizak odnos sa Njim, da održavamo kuću čistom, da uštedimo novac, oslobodimo se dugova i bilo šta drugo što postavimo sebi kao cilj. Naše pobede i porazi su u velikoj meri povezani sa željom koju imamo. Mnogo puta krivicu za svoje neuspehe pripisujemo đavolu, ljudima, prošlosti… ali možda samo naša želja nije dovoljno jaka. Ako zaista želiš da budeš blizak Bogu, ja verujem da ćeš biti. Želja u tvom srcu će te terati da ga strastveno tražiš. Biraćeš da vreme svakodnevno provodiš u molitvi i proučavanju Reči. Bog će videti tvoje srce i približiće ti se bliže.


Kada se približiš Bogu i On će se približiti tebi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon