Šta je milost?

Šta je milost?

‘’Zamislite koliko će goru kaznu zaslužiti onaj ko pogazi Sina Božijeg i nečistom smatra krv saveza kojom je osveštan i ko uvredi Duha milosti!’’ —Jevrejima 10:29

Milost je sila Svetog Duha koja nam je data da sa lakoćom učinimo stvari koje ne bismo mogli u sopstvenoj snazi. Milost je Božija sila koja dolazi u naš život i omogućava nam da činimo ono što je potrebno. Božija milost nam je uvek na raspolaganju ali moramo da je primimo verom i odbijemo da činimo stvari bez Boga. Sveti Duh nam daje milost koja dolazi od Oca. Milost je zapravo snaga Svetog Duha koja izvire sa Božijeg prestola ka ljudima kako bi se spasili, kako bi mogli da žive svetim životom i izvršavaju Božiju volju. Možemo se radovati i biti puni mira, radosti i zadovoljstva svaki dan zbog Božije milosti u našem životu. Njegova milsot nam omogućava da živimo u bliskom zajedništvu sa Njim. Zahvaljujući Božijoj milosti možemo da uživamo u životu, odmaramo se i budemo zahvalni.


Milošću smo spaseni kroz veru, treba da naučimo da živimo na isti način!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon