Šta je vera?

Šta je vera?

‘’Pogledaj nadmenoga – nema u njemu čestitosti. Ali pravednik će živeti od vere.’’ Avakum 2:4

Vera je reč koju često koristimo, a ponekad se dešava da je veoma zakomplikujemo. Vera jednostavno znači ‘’apsolutno poverenje’’; takođe podrazumeva odanost i posvećenost.

Vera nije ogroman, komplikovan koncept koji moramo da naglašavamo. Istinska vera u Boga jednostavno priznaje da je poruka Isusove smrti i vaskrsenja potpuno tačna. Ogleda se u tome kada kažemo:’’Ne samo da ovo ima smisla za mene, već sam spreman i da svoj život uložim u to.’’

Biblija govori da će beskompromisni pravednici živeti od vere. Jedan od načina na koji možemo objasniti beskompromisno pravedno je ako pomislimo na one koji su učinjeni pravednim smrću Isusa Hrista na krstu.

Kroz veru smo učinjeni pravednim, a Bog se ponaša prema nama kao prema svojoj voljenoj deci.

Danas želim da te ohrabrim da se vratiš na osnov vere. Kada staviš svoju veru u Njega, postaćeš pravedan. Živi od svoje vere u Boga koji ti se obraća raširenih ruku punih ljubavi, spreman da te primi i voli onakvog kakav jesi.


Početak molitve

Gospode, zahvalan sam jer mogu da stavim svoju veru u Tebe i postanem beskompromisno pravedan. Danas, živim po veri.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon