Svestan svoje pravednosti

Svestan svoje pravednosti

‘’Njega, koji nije učinio greh, Bog je radi nas učinio grehom, da u njemu budemo Božija pravednost.’’ —2. Korinćanima 5:21

Vernici koji žive u bliskom zajedništvu sa Bogom neće razmišljati o tome koliko su loši. Misli će im biti zasnovane na pravednosti koje dolazi usled redovnog razmišljanja o tome ko su ”u Hristu”. Ipak, većinu hrišćana muče misli o tome koliko su grešni ili koliko je Bog nezadovoljan njima zbog njihovih slabosti i neuspeha. Koliko vremena smo protraćili živeći pod krivicom i osudom? Razmišljaj o tome kako si postao pravedan pred Bogom kroz Isusa Hrista. Zapamti: misli se pretvaraju u dela. Ako želiš da uživaš u životu koji ti je Isus dao svojom smrću na krstu, važno je da svoje misli uskladiš sa Božijom Reči. Svaki put kada se javi neka negativna misao seti se da te Bog voli i da si u Hristu pravedan pred Njim.


Svakog dana se menjaš na bolje. Svakog dana rasteš duhovno. Bog ima veličanstven plan za tvoj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon