Ugledajmo se na Hrista

Ugledajmo se na Hrista

‘’A koji nema ljubavi ne poznaje Boga; jer je Bog ljubav.’’ —1.Jovanova 4:8

Ljubav je nešto što se može videti. Vidljiva je u plodu Duha koji deluje u našim životima, našem ponašanju i načinu na koji se ophodimo prema drugima.

Postoji mnogo načina na koje možemo videti ljubav. Kada se dijamantski prsten, na primer, stavi ispod svetla sijaće na različite načine u zavisnosti na koju stranu je okrenut. Verujem da ljubav, takođe, sija na različite načine u zavisnosti kako je gledamo.

Prva Korinćanima nam daje primere mnogih aspekata ljubavi:

  • ljubav dugo traje – ima sposobnost da trpi dugo vremena.
  • ljubav nikad ne zavidi – ne želi ono što nema.
  • ljubav se ne hvališe – ne privlači pažnju na sebe.
  • ljubav nije umišljena ili nepristojna
  • ljubav ne insistira na svojim željama
  • ljubav se ne obazire na pretepljenu nepravdu
  • ljubav nikada ne odustaje!

Ovo su samo nekoliko načina na koje treba da volimo druge… i takođe način na koji Bog voli nas. Prva Jovanova kaže da je Bog ljubav. On nas voli i spasio nas je, tako da sada mi Njegovu ljubav možemo deliti sa drugima.

Da bismo mogli da se ponašamo kao Bog, moramo se ugledati na Hrista koji savršeno predstavlja Boga, koji je proživeo sve opise ljubavi iz Prve Korinćanima 13. On je u svakoj situaciji delovao u ljubavi, čak i kada su mu se ljudi protivili.

Poslanica Kološanima 3:12-14 kaže: ‘’Obucimo se, dakle, kao izabranici Božiji… i povrh svega [stavite na sebe] ljubav…’’

Obucimo se u ljubav kao Isus, i odlučimo da ćemo slediti njegov primer i time doneti čast i slavu Bogu.


Početak molitve

Gospode, Ti si mi pokazao kako ljubav izgleda tako što si me prvi zavoleo. Pomozi mi da sledim primer Hrista i živim sve aspekte ljubavi u životu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon