Umirati sebi svakodnevno

Umirati sebi svakodnevno

‘’Svakog dana umirem, braćo, tako mi ponosa na vas koji imam u Hristu Isusu, našem Gospodu.’’ Prva Korinćanima 15:31

Sebičnost nije naučeno ponašanje – ljudi se rađaju sa tim. Ali kada prihvatimo Isusa za svog Spasitelja, On počinje da živi u našem duhu, učimo kako da ’’umiremo sebi’’, sledimo vođstvo Svetog Duha i tada možemo pobediti sebičnost. Možda neće u potpunosti nestati, ali Onaj koji živi u nama nam pomaže da je svakodnevno prevazilazimo (vidi Galaćanima 5:16).

Nisam u potpunosti savladala sebičnost i sumnjam da bilo ko jeste. Čak i apostol Pavle, jedan od najvećih hrišćana koji je ikada živeo, imao je poteškoće u prevazilaženju sebičnosti. Naučiti kako da živi nesebično je za njega bilo putovanje. Rekao je da je morao da ’’umre sebi’’ svakog dana.

Ne možemo da živimo sebičan život i da očekujemo da će se nešto promeniti. Moramo da umremo sebi svakog dana. To obično nije lako, ali Bog će nam uvek dati svoju milost da uradimo ono što je ispravno kada se oslonimo na Njega. A istina je, živeti život nesebično je najbolji način da se ima više mira, radosti i pravednosti svakog dana!

Početak molitve:

Gospode, nisam savršen, ali znam da mogu da umrem sebi svakog dana jer mi ti daješ snagu za to. Pokaži mi kako da nadvladam sebičnost da bi mogao da živiš kroz mene.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon