Vođstvo Svetog Duha u molitvi

Vođstvo Svetog Duha u molitvi

‘’A vi se, dragi moji, izgrađujete na svojoj najsvetijoj veri i molite se u Svetome Duhu.’’ —Judina 20

Baš kao što se navodi u Efescima 6:18, treba da se molimo u svako doba, svim vrstama molitvi. Takođe, Juda kaže da naše molitve treba da budu ”u Svetom Duhu.” Apostol Pavle u Rimljanima 8:26 kaže da kada ne znamo kako da se molimo, Duh Sveti će se moliti u našoj slabosti. Božiji Duh koji je u nama nas vodi u molitvi. Umesto da odložimo molitvu, možemo da naučimo da se prepustimo vođstvu Duha čim to osetimo. To je deo sazrevanja, naučiti da molimo sve vrste molitvi u svako doba, gde god se nalazili i šta god radili. Moto može da nam bude stih iz stare duhovne pesme koja kaže: ”Svaki put kada osetim da mi se Duh kreće po srcu, ja ću se moliti.” Ako znamo da možemo da se molimo bilo kada i bilo gde, nećemo imati utisak da smo daleko od Boga i nećemo morati da čekamo savršeni trenutak za molitvu. Kada smo vođeni Svetim Duhom u molitvi, možemo biti sigurni da naše molitve stižu do Božijeg prestola i da će biti uslišene.


Traži od Svetog Duha da bude uključen u sve što radiš. On je Pomoćnik koji čeka da mu zatražiš nešto.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon