உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை கடவுள் அறிவார்

உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை கடவுள் அறிவார்

நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன் (சகரியா 9:12)

ஒரு நாள் நடந்த ஏதோவொன்றால் நான் உணர்ச்சிவசப்பட்டேன். டேவும், நானும் ஒரு சூழ்நிலையில் அநியாயமாக நடத்தப்பட்டோம். அதைப் பற்றி நான் வருத்தப்பட்டேன். நான் ஒரு விமானத்தில் இருந்தேன். அதனால் வேதத்தைப் படிக்க முடிவு செய்தேன். சகரியா 9:12 ஐ திறந்து பார்த்த போது, இன்றைய வசனம், வார்த்தைகள் என்னை நோக்கி குதிப்பது போல் தோன்றியது.

இந்த வசனத்தைப் பார்த்தபோது, என் நம்பிக்கை ஒரு புதிய நிலைக்குச் சென்றது. என் நிலைமையைப் பற்றி கடவுள் என்னிடம் பேசுகிறார் என்பதை நான் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அறிந்தேன். நான் நம்பிக்கையை விட்டுக் கொடுக்காமல் இருந்தால், சரியான மனப்பான்மை கொண்டிருந்தால், அந்தச் சூழ்நிலையில் என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டதை விட இரட்டிப்பாகக் கடவுள் எனக்குத் திரும்பக் கொடுக்கும் நாளை நான் பார்ப்பேன் என்று எனக்குத் தெரியும்.

ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, இன்றுவரை, கடவுள் ஒரு சிறந்த வேலையைச் செய்து, அநியாயமாக எங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டதை இரட்டிப்பாக்கி மீட்டெடுப்பதன் மூலம் தம்முடைய வாக்குறுதிக்கு உண்மையாக இருப்பதை நிரூபித்தார். மேலும் அவர் எங்களைத் துன்புறுத்திய அதே மக்கள் மூலம் அதை மீட்டெடுத்தார்!

உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் சரியாக அறிவார். அவர் என்னுடன் பேசுவார் மற்றும் என் சூழ்நிலையில் எனக்கு உதவுவார் என்று எதிர்பார்த்து அன்று நான் என் வேதத்தைத் திறந்தேன், ஆனால் அவர் எனக்கு ஆறுதல் அளித்தது மட்டுமல்லாமல், என் இழப்பை மீட்டெடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் மூலம் எனது மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை மிஞ்சினார். இந்த வேதாகமம்-மற்றும் மற்ற அனைத்தும்-உங்கள் வாக்குறுதிகளும் கூட, கடவுள் அவற்றை கொண்டு உங்களிடம் பேசுகிறார்.

வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஆறுதல் அல்லது வழிகாட்டுதல் தேவைப்படும்போதெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தைக்குச் செல்ல நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் நமக்குத் தேவையான அனைத்து பதில்களும் உண்மையில் இதில் உள்ளன.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுள் உங்கள் பிரச்சனைக்கு இரட்டிப்பு ஆசீர்வாதத்தைத் கொடுப்பார்! (உங்கள் முந்தைய பிரச்சனைக்கு அவர் உங்களுக்கு இரட்டிப்பு ஆசீர்வாதத்தைத் தருவார்.)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon