உங்கள் அன்பை நிரூபியுங்கள்

உங்கள் அன்பை நிரூபியுங்கள்

அவர்களுடைய கால்களை அவர் கழுவினபின்பு, தம்முடைய வஸ்திரங்களைத் தரித்துக்கொண்டு, திரும்ப உட்கார்ந்து, அவர்களை நோக்கி: நான் உங்களுக்குச் செய்ததை அறிந்திருக்கிறீர்களா? (யோவான் 13:12)

பாதுகாப்பான மக்கள் மட்டுமே உண்மையான ஊழியர்களாக இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். தாம் யார், எங்கிருந்து வந்தார், எங்கு செல்கிறார் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்ததால், ஒரு வேலைக்காரன் போல் துண்டை அணிந்து கொண்டு தம் சீடர்களின் கால்களைக் கழுவ முடிந்தது. அவருக்கு எந்த பயமும் இல்லை, நிரூபிக்க எதுவும் இல்லை, எனவே அவர் சேவை செய்ய சுதந்திரமாக இருந்தார்.

நம் சமூகத்தில் பலருக்கு, தங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கிறது என்பதை உணர உயர் பதவி தேவை. ஒரு வேலைக்காரனாக இருப்பது பெரும்பாலும் குறைந்த வேலையாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் கடவுளின் மனதில் அது உயர்ந்த பதவி. ஒரு உண்மையான ஊழியராக இருப்பது, தாழ்மையான இருதயத்துடன் தொடங்குகிறது. அது கடவுள் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இருதயமும் ஆவியும் ஆகும். நமது இயற்கையான வேலை எதுவாக இருந்தாலும், நமக்கு கடவுளிடமிருந்து வரும் அழைப்பு, அவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்வதாகும்.

சீஷர்களின் பாதங்களைக் கழுவி, அவர்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இயேசு அவர்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தைக் கொடுத்தார். மேலும் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்தால், மற்றவர்கள் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் என்று கூறினார் (யோவான் 13:17 ஐப் பார்க்கவும்). நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் சேவை செய்யும் போது, நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அங்கம் வகிக்கிறோம். அன்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் உணர்கிறோம். இயேசு எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர், ஆனாலும் அவர் தம்மைத் தாழ்த்தி ஊழியரானார். அவருடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்ற நீங்கள் தயாரா?


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்களால் முடிந்தவரை பலருக்கு உதவுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon