உள்ளிருந்து வெளியே

உள்ளிருந்து வெளியே

ராஜகுமாரத்தி உள்ளாகப் பூரண மகிமையுள்ளவள்; அவள் உடை பொற்சரிகையாயிருக்கிறது. (சங்கீதம் 45:13)

கிறிஸ்மஸ் காலங்களில், பல்பொருள் அங்காடியில் உள்ள ஜன்னல்கள் பெரும்பாலும் பிரகாசமான, பளபளப்பான பரிசுகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்தப் பரிசுகள் விரும்பத்தக்கதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் நாம் அவற்றைத் திறந்தால், உள்ளே எதையும் காண முடியாது. அவை காலியாக இருக்கும், நம் வாழ்க்கையும் கூட அதே மாதிரி இருக்க முடியும், உள்ளே மதிப்பு எதுவும் இல்லாமல் வெளியே அழகாக மூடப்பட்ட பொட்டலங்களைப் போல. வெளிப்புறமாக, நம் வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாகவோ அல்லது பொறாமைப்படக்கூடியதாகவோ தோன்றலாம், ஆனால் உள்ளே நாம் வறண்ட மற்றும் காலியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். நாம் வெளியில் ஆவிக்குரியவர்களாகத் தோன்றலாம், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் இருதயங்களில் அவருடைய வீட்டை உருவாக்க நாம் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் உள்ளுக்குள் பெலனற்றவர்களாக இருக்க முடியும்.

இன்றைய வசனம் அக வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. நமது உள் வாழ்வில்-நமது மனப்பான்மை, நமது பதில்கள், நமது உந்துதல்கள், நமது முன்னுரிமைகள் மற்றும் பிற முக்கியமான விஷயங்களில் வேலை செய்ய தேவன் பரிசுத்த ஆவியை நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். நம் உள்ளத்தில் கிறிஸ்துவின் இறையாட்சிக்கு அடிபணியும்போது, அவர் நம்மிடம் பேசும் போது நாம் உணருவோம், மேலும் அவரது நீதி, சமாதானம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவை நமக்குள் இருந்து எழும்புவதை அனுபவிப்போம் (ரோமர் 14:17 ஐப் பார்க்கவும்).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை மேலும் மேலும் கிறிஸ்துவைப் போல ஆக்குவதற்கும், அவருடைய பிரசன்னம் மற்றும் வழிகாட்டுதலால் நம்மை நிரப்புவதற்கும் நமக்குள் வாழ்கிறார், எனவே மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள நமக்கு ஏதாவது இருக்கும், அது நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வரும் மற்றும் மதிப்புமிக்க, சக்தி வாய்ந்த ஒன்று. அது நாம் பழகும் அனைவருக்கும் உயிர் கொடுப்பது.

இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: உங்கள் வெளிப்புற வாழ்க்கையை விட உங்கள் உள் வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon