எப்போதும் உங்களுக்காய் இருக்கும் சிறந்த நண்பர்

எப்போதும் உங்களுக்காய் இருக்கும் சிறந்த நண்பர்

சிநேகிதருள்ளவன் சிநேகம் பாராட்டவேண்டும்; சகோதரனிலும் அதிக சொந்தமாய்ச் சிநேகிப்பவனுமுண்டு. (நீதிமொழிகள் 18:24)

பயனுள்ள ஜெபத்திற்கும், கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவிற்கும் மிக முக்கியமான திறவுகோலை நாம் அடையாளம் காண வேண்டுமானால், அது தேவனை அவருடைய நண்பராக அணுகுவது என்று கூறுவேன். தேவன் நம்மை அவருடைய நண்பராகப் பார்க்கிறார் என்று நம்பி நாம் அவரிடம் செல்லும்போது, புதிய அதிசயங்கள் நமக்குத் திறக்கப்படுகின்றன. நாம் சுதந்திரம் மற்றும் தைரியத்தை அனுபவிக்கிறோம். இவை இரண்டும் பயனுள்ள பிரார்த்தனைக்கு அவசியம்.

கடவுளை ஒரு நண்பராக நாம் அறியவில்லை என்றால், அவர் நம்மை அவருடைய நண்பராக நினைக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை இல்லை என்றால், நமக்குத் தேவையானதை அவரிடம் சொல்லவோ அல்லது அவரிடம் எதையும் கேட்கவோ தயங்குவோம். நாம் கடவுளுடன் கடினமான, தொலைதூர உறவைக் கொண்டிருந்தால், நமது பிரார்த்தனைகள் நியாயப்பிரமாணத்தோடு இணைந்தவையாக இருக்கலாம். ஆனால், நாம் அவரிடம் ஒரு நண்பராகச் சென்றால், அவர் மீதுள்ள மரியாதையையும், பிரமிப்பையும் இழக்காமல், அவருடனான நமது தொடர்பு புதியதாகவும், உற்சாகமாகவும், நெருக்கமானதாகவும் இருக்கும்.

இயற்கையான நட்பு என்பது, நேசிப்பதையும் நேசிக்கப்படுவதையும் உள்ளடக்கியது. யாரோ ஒருவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து, அவர் உங்களுக்கு உதவ விரும்புவது, உங்களை உற்சாகப்படுத்துவது மற்றும் உங்கள் சிறந்த ஆர்வத்தை எப்போதும் மனதில் வைத்திருப்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு நண்பர் என்பவர் நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவர், ஒரு தோழர், ஒரு பங்குதாரர், உங்களுக்குப் பிரியமான ஒருவர், நீங்கள் நேரத்தை செலவிட விரும்பும் ஒருவர் மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் ஒருவர். அவரிடம் நேரத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலமும், அந்த நபருடன் உங்கள் வாழ்க்கையைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமும் நீங்கள் ஒருவரின் நண்பராகிவிடுவீர்கள். கடவுளை உங்கள் நண்பராகப் பார்க்க நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். அவரை மரியாதையுடனும், கவுரவமாகவும் நடத்துங்கள், ஆனால் அவரை உங்கள் நண்பராகக் கருதுங்கள் மற்றும் பூமிக்குரிய தோழருடன் நீங்கள் நட்பு பாராட்டுவது போல், அவருடன் வெளிப்படையாகவும் எளிதாகவும் தொடர்பு கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவர் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும் சிறந்த நண்பர்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் கடவுளின் நண்பர்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon