ஒரு குழந்தையைப் போல்

நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால், பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டீர்கள் என்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். (மத்தேயு 18:3)

இன்றைய வசனம், குழந்தைகளை, நம்புகிறவர்களாகவும், தாழ்மையுள்ளவர்களாகவும், அன்பானவர்களாகவும், மன்னிப்பவர்களாகவும் விவரிக்கிறது. இந்த நான்கு நற்பண்புகளில் நாம் எளிமையாகச் செயல்பட்டால், நம் வாழ்க்கையையும், கடவுள் மற்றும் பிற மக்களுடனான நமது உறவுகளையும் எவ்வளவு அதிகமாக அனுபவிப்போம் என்பதைப் பற்றி சிந்தித்துப் பாருங்கள். வெளிப்படையாக, இந்த குணங்கள் மிக முக்கியமானவை என்று இயேசு நினைக்கிறார். ஏனென்றால் அவை இல்லாமல் நாம் பரலோகராஜ்யத்தில் நுழைய முடியாது என்று அவர் கூறுகிறார். கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் பலன்களை அனுபவிக்கும், அதே சமயத்தில் மோசமான மனப்பான்மையைக் கடைப்பிடிக்க முடியாது.

கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்பதைப் பற்றி நான் நினைக்கும் போது, குழந்தைகளைப் போல இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது என்று நான் காண்கிறேன். ஏனென்றால் குழந்தைகள் சொல்வதை நம்புகிறார்கள். சில குழந்தைகள் ஏமாறக்கூடியவர்கள், அதாவது அவர்கள் எதையும் நம்புகிறார்கள். அது எவ்வளவு கேலிக்குரியதாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் எல்லாக் குழந்தைகளும் ஏமாறக்கூடியவர்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை; அவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். கடவுள் நிச்சயமாக, நாம் ஏமாற்றமடைந்து அப்பாவியாக இருக்க விரும்பவில்லை; நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். சில சமயங்களில் நாம் நேசிக்கும் மற்றும் நம்பும் நபர்களால் நாம் காட்டிக் கொடுக்கப்படுகிறோம். பின்னர் எல்லோர் மீதும் அவநம்பிக்கை கொள்கிறோம், ஆனால் ஒரு நபர், நமக்குச் செய்ததற்கு, அனைவரையும் தப்பு சொல்ல முடியாது.

இந்த உலகில் நம்ப முடியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் நிறைய நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள். நாம் சந்தேகத்தின் ஆவியுடன் வாழ மறுக்க வேண்டும்.

கடவுள் முற்றிலும் நம்பகமானவர். எல்லா மனிதர்களையும் நிபந்தனையின்றி நம்ப முடியாது, ஆனால் கடவுளால் முடியும்.

நீங்கள் ஒரு குழந்தையைப் போல அவரிடம் வர வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். அவரை முழுமையாக நம்பி, அவர் உங்களிடம் சொல்வதையெல்லாம் நம்ப வேண்டும், செய்ய வேண்டும் – ஏனென்றால் அவர் முற்றிலும் நம்பகரமானவர்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: ஒன்று அல்லது இரண்டு மோசமான அனுபவங்கள் உங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் ஆள விடாதீர்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon