கடவுள் கேட்கிறார்

கடவுள் கேட்கிறார்

அப்பொழுது கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொள்வார்கள்; கர்த்தர் கவனித்துக்கேட்பார்; கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தைத் தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபகப்புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. (மல்கியா 3:16)

இன்றைய வசனம் கடவுள் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதைப் பற்றி பேசும் உரையாடல்களை விரும்புகிறார் என்று கூறுகிறது. அவர் அவற்றைக் கேட்டவுடன், தனது நினைவுப் புத்தகத்தை எடுத்து அவற்றைப் பதிவு செய்கிறார். அவர் முணுமுணுப்பதையோ அல்லது புகார் செய்வதையோ பதிவு செய்யவில்லை, ஆனால் நம் உதடுகளில் பாராட்டு இருக்கும்போது நாம் பேசும் வார்த்தைகளை அவர் பதிவு செய்கிறார்.

“எங்கள் அம்மா அருமை. உலகில் மிகப் பெரிய தாய் நமக்கு இருக்கிறார். மிகச் சிறந்த அம்மாவும், அப்பாவும் நமக்கு இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அவர்கள் சிறந்த பெற்றோர்கள்!” உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடையே இது போன்ற உரையாடலை நீங்கள் கேட்டால், அவர்களை ஆசீர்வதிக்க உங்களால் காத்திருக்க முடியாது என்று நான் நம்புகிறேன்.

ஆனால், மறுபுறம், நீங்கள் ஒரு அறைக்குள் நுழையும் போது, உங்கள் குழந்தைகள், “அம்மாவையும், அப்பாவையும் எனக்கு பிடிக்கவேயில்லை. அவர்கள் நமக்காக எதையும் செய்வதில்லை. அதிகப்படியான விதிகளை அவர்கள் நமக்காய் வைத்திருக்கிறார்கள். நாம் வேடிக்கை பார்ப்பதை அவர்கள் விரும்பவில்லை. அம்மா எப்பொழுதும் நம்மை நச்சரித்து வீட்டுப்பாடம் செய்ய வைப்பார். நம் பெற்றோர் நம்மை உண்மையிலேயே நேசித்திருந்தால், அவர்கள் நமக்கு விரும்புவதைத் தருவார்கள், அவர்கள் சிறந்தது என்று நினைப்பதை அல்ல என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்.”

கடவுளுடனான நம்முடைய வாழ்க்கை, நான் மேலே விவரித்த இரண்டு காட்சிகளிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. நாம் கடவுளின் குழந்தைகள்! நாம் சொல்வதையெல்லாம் அவர் கேட்கிறார், நாம் சொல்லாவிட்டாலும் நம் இருதயத்தில் உள்ளதை அவர் அறிவார். நாம் எதைப் பற்றி பேசினாலும் அதை அவர் கேட்க விரும்புகிறார். அவர் எவ்வளவு பெரியவர்! அவர் எவ்வளவு அற்புதமானவர்! அவர் செய்த, செய்யக்கூடிய, செய்யப்போகும் காரியங்கள், அற்புதமான காரியங்கள்! உங்கள் இருதயத்திலிருந்து கடவுளைப் பற்றி நன்றாகப் பேசுங்கள், மேலும் கடவுள் உங்களிடம் பேசுவதற்கான சூழலை உருவாக்குங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: இன்று கடவுள் கேட்டு மகிழ்ச்சியடையும் விஷயங்களைச் சொல்லுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon