கடவுள் தனது நண்பர்களிடம் பேசுகிறார்

கடவுள் தனது நண்பர்களிடம் பேசுகிறார்

அப்பொழுது கர்த்தர்: ஆபிரகாம் பெரிய பலத்த ஜாதியாவதினாலும், அவனுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினாலும், நான் செய்யப்போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ? (ஆதியாகமம் 18:17 – 18)

ஆபிரகாமை விட “கடவுளின் நண்பன்” என்று வேறு யாரும் குறிப்பிடப்படவில்லை. வேதம், தாவீதை “கடவுளின் சொந்த இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதன்” என்றும் யோவானை “இயேசு நேசித்த சீஷன்” என்றும் குறிப்பிடுகையில், ஆபிரகாம் வேதாகமத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் கடவுளின் நண்பர் என்று அழைக்கப்பட்ட தனித்துவமான மரியாதையைப் பெற்றுள்ளார்.

சோதோம் மற்றும் கொமோரா மக்களின் அக்கிரமத்தின் மீது தீர்ப்பு வழங்க கடவுள் முடிவு செய்தபோது, அவர் ஆபிரகாமிடம், தான் திட்டமிட்டிருப்பதைப் பற்றி கூறினார்.

ஒரு நட்பில் இருக்கும் இருவர், தாங்கள் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதைப் பற்றி ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். கடவுள் ஆபிரகாமை தனது நண்பராகக் கருதியதால், அவர் என்ன செய்யப் போகிறார் என்று அவரிடம் சொன்னார் – நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என்று உங்கள் நண்பரிடம் சொல்வது போல. சோதோம் கொமோராவுக்கு எதிராக கடவுள் விடுவித்த அழிவைப் பற்றி ஆபிரகாம் கேள்விப்பட்டபோது, “அருகில் வந்து, ‘துன்மார்க்கரோடு நீதிமான்களையும் அழித்துவிடுவாரா?’ என்று கேட்டான்.” (ஆதியாகமம் 18:23). அவர்கள் நண்பர்களாக இருந்ததால், கடவுள் ஆபிரகாமுடன் தனது திட்டங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டது போலவே, ஆபிரகாமும் கடவுளின் “அருகில் வந்து” அவருடைய திட்டங்களைப் பற்றி வெளிப்படையாகவும், தைரியமாகவும் பேசினார் – ஏனெனில் அவர்கள் நண்பர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் சுதந்திரமாக தொடர்பு கொள்ளக் கூடிய ஒரு உறவைக் கொண்டிருந்தனர்; அவர்கள் வெளிப்படையாக பேச முடியும். ஆபிரகாம் கடவுளுடன் அனுபவித்த நெருக்கம் அவருடைய பாதுகாப்பான அன்பிலிருந்து வருகிறது.

கடவுள், உங்கள் நண்பராகவும் இருக்க விரும்புகிறார் – உங்களிடம் பேசவும், நீங்கள் அவரிடம் சொல்வதைக் கேட்கவும். நீங்கள் கடவுளின் நண்பர் என்பதையும், நீங்கள் அவரை அணுகலாம் என்பதையும் முற்றிலும் புதிய வழியில் ஏற்றுக்கொள்ள இன்றே தொடங்குங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுளுடன் ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதில் நீங்கள் அவருடன் சுதந்திரமாக பேசலாம் மற்றும் அவர் உங்களிடம் பேசுவதை நீங்கள் எளிதாகக் கேட்கலாம்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon