கடவுள் பல வழிகளில் பேசுகிறார்

கடவுள் பல வழிகளில் பேசுகிறார்

ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போஸ்றா பட்டணத்திலுமிருந்து, சாயந்தீர்ந்த வஸ்திரங்களுடையவராகவும், மகத்துவமாய் உடுத்திருக்கிறவராகவும், தமது மகத்தான வல்லமையிலே எழுந்தருளினவராகவும் வருகிற இவர் யார்? நீதியாய்ப் பேசி இரட்சிக்க வல்லவராகிய நான்தானே. (ஏசாயா 63:1)

இன்றைய வசனத்தில், தேவன் பேசுவதாகவும், பேசும்போது நீதியைப் பேசுவதாகவும் அறிவிக்கிறார். அவர் சொல்வது சரி என்று நாம் எப்போதும் அவரை சார்ந்து இருக்கலாம். கடவுள் நம்மிடம் பல வழிகளில் பேசுகிறார், அவருடைய வார்த்தை, இயற்கை, மக்கள், சூழ்நிலைகள், சமாதானம், ஞானம், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தலையீடு, கனவுகள், தரிசனங்கள் மற்றும் சிலர் “உள்ளான சாட்சி” என்று அழைப்பது, அதாவது நம் இருதயத்தில் ஒரு காரியத்தைக் குறித்த ஒரு ஆழமான “அறிதல்” ஆகியவற்றின் மூலமும் பேசுகிறார். வேதம் அழைப்பது போல் “மெல்லிய சத்தம்” மூலமும் அவர் பேசுகிறார், இது உள்ளான சாட்சியைக் குறிக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன்.

கடவுள் மனசாட்சி மூலமாகவும், நம் ஆசைகள் மூலமாகவும், கேட்கக்கூடிய குரலிலும் பேசுகிறார். ஆனால் அவர் பேசும்போது, அவர் சொல்வது எப்போதும் சரியானது. அது அவருடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையுடன் ஒருபோதும் உடன்படாமல் போகாது என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். கடவுளின் கேட்கக்கூடிய குரலை நாம் அரிதாகவே கேட்கிறோம், ஆனால் அது நடக்கும். என் வாழ்நாளில் மூன்று அல்லது நான்கு முறை அவருடைய செவிக்குரலைக் கேட்டிருக்கிறேன். இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில், நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். அவருடைய குரல் என் பெயரைச் சொல்லி என்னை எழுப்பியது. நான் கேட்டதெல்லாம் “ஜாய்ஸ்”, ஆனால் கடவுள் தான் பேசினார் என்று எனக்குத் தெரியும். அவர் விரும்பியதைச் சொல்லவில்லை.பல ஆண்டுகளாக அந்தப் பகுதியில் தெளிவு வரவில்லை, என்றாலும், அவருக்கு ஏதாவது செய்ய அவர் என்னை அழைக்கிறார் என்பதை நான் உள்ளுணர்வாக அறிந்தேன்.

அவர் உங்களிடம் பேசுவதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கும் விதத்தில் அவருடைய குரலைக் கேட்க உங்களுக்கு உதவுமாறு கடவுளிடம் கேட்கிறேன். அதற்கு உங்களை ஊக்குவிக்க விரும்புகிறேன். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார்; அவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நல்ல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார்; இந்த விஷயங்களைப் பற்றி அவர் உங்களிடம் பேச விரும்புகிறார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுள் பல வழிகளில் பேசுகிறார்; நினைவில் கொள்ளுங்கள் – அவர் ஒருபோதும் வேதத்துடன் முரண்பட மாட்டார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon