சாதாரணமாக வைத்திருங்கள்

சாதாரணமாக வைத்திருங்கள்

ஆகிலும், சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்ததுபோல, உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவைப்பற்றிய உண்மையினின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோவென்று பயந்திருக்கிறேன். (2 கொரிந்தியர் 11:3)

தேவன், உண்மையில் அவருடனான நமது உறவுகளும், தொடர்புகளும் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார், ஆனால் பிசாசு ஜெபத்தைப் பற்றிய நமது சிந்தனையைத் திரித்து விட்டான், ஏனென்றால் அது எவ்வளவு வல்லமை வாய்ந்தது என்பது அவனுக்குத் தெரியும், அது நமக்கு எவ்வளவு எளிதாக இருக்கும் என்பதையும் அவன் அறிவான்.

உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், தேவன் ஏன் நம்மை அவருடன் தொடர்புகொள்வதற்கும், ஐக்கியப்படுவதற்கும் உருவாக்கினார், பின்னர் ஏன் அதை சிக்கலாக்குகிறார்? தேவன் எதையும் சிக்கலாக்கவில்லை; நாம் ஜெபிப்பதற்கும், அவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்கும் ஒரு எளிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான வழியை அவர் உருவாக்கியுள்ளார். பிரார்த்தனை நீண்ட நேரம் எடுக்க வேண்டும் என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட முறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், நாம் நம்ப வேண்டும் என்று சாத்தான் விரும்புகிறான். ஜெபத்தை, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுடன் சுற்றி வளைத்து செய்யும் போது, தேவன் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் படைப்பாற்றல் மற்றும் சுதந்திரத்தை அவன் திருடுகிறான். நாம் விசுவாசிக்காமல் இருக்கவும், கடவுளிடம் பேசுவதற்கு நாம் உண்மையில் தகுதியற்றவர்கள் என்றும், நாம் கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்க முடியாது என்றும் அவன் நம்மை நம்ப வைக்க முயற்சிக்கிறான்.

நாம் ஜெபிக்கும் போது, பிசாசு எப்பொழுதும், நாம் போதுமான அளவு அல்லது சரியான வழியில் ஜெபிக்கவில்லை என்றும், நம்முடைய ஜெபங்கள் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தாது என்றும் சொல்லி நம்மைக் கண்டிக்க முயல்கிறான். நாம் ஜெபிக்கும் போது அவன் நம்மை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறான். இந்த காரணங்களுக்காக, ஜெபம் மிகவும் கடினமானது மற்றும் பலனளிக்காதது என்று மக்கள் அடிக்கடி நினைக்கிறார்கள், அவர்கள் அதை அரிதாகவே செய்கிறார்கள்.

பொதுவாக, பலர் தங்கள் பிரார்த்தனை வாழ்க்கையில் விரக்தி மற்றும் அதிருப்தியுடன் இருப்பதாகத் தெரிகிறது, ஆனால் அது மாறலாம். விசுவாசத்துடன் எளிமையான, இதயப்பூர்வமான ஜெபங்களை நாம் ஜெபிக்கலாம், மேலும் கடவுள் கேட்டு பதிலளிப்பார் என்பதில் உறுதியாக இருக்க முடியும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: உங்களுக்கு ஒரு “முத்தம்”: எளிமையாக இருங்கள், சகோதரி (அல்லது சகோதரா)!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon