தேவனை நம்பி நண்மை செய்

“கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார்.” – சங்கீதம் 37:4

நம்மில் பலர் நமக்கு எப்படி ஆசீர்வாதங்களைப் பெற முடியும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க அதிக நேரம் செலவிடுகிறோம். மக்கள் சில நேரங்களில் தங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் அவர்கள் முக்கியமானதாக நினைப்பதை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கிறார்கள். தேவனை ஒருபோதும் நம்புவதில்லை அல்லது வழி நடத்த அனுமதிக்க மாட்டார்கள். இறுதியில், அது அவர்களை மனச்சோர்விலும், ஏமாற்றத்திலும் விட்டு விடுகிறது.

சங்கீதம் 37:3 தேவனை நம்பி நன்மை செய் என்று கூறுகிறது…. தேவன் நம்மை சுயநலமாக இருக்க உருவாக்கவில்லை அல்லது எல்லா நேரத்திலும் நமக்கு மட்டும் உதவுவதில் கவனம் செலுத்தவில்லை. பிறருக்கு உதவுவதன் மூலம் நாம் நல்ல விதைகளை விதைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நண்மை செய்வது மிகுந்த திருப்தியைத் தருகிறது. ஏனென்றால் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவது மிகவும் நல்ல உணர்வை தருகிறது. கடவுள் உங்களை அதிக அளவில் ஆசீர்வதிப்பதற்கான கதவுகளையும் இது திறக்கிறது.

உங்கள் வாழ்க்கையில் சரியான ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவர கடவுளை நம்புங்கள். அவருடைய சரியான நேரத்திற்காக நீங்கள் காத்திருக்கும்போது, பிறருக்கு உதவுவதில் முமுரமாக இருங்கள். நீங்கள் எப்போதும் உங்களைப் பற்றியே சிந்திக்காத போது நீங்கள் நிம்மதியடைவீர்கள்.

உங்களுக்குத் தெரிந்த நல்ல காரியங்களைச் செய்வதில் நீங்கள் மும்முரமாக இருக்கும்போது, ​​கடவுள் உங்களை உண்மையாக ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வார்.


ஜெபம்

தேவனே, நான் ஒரு சுயநலமான வாழ்க்கையை வாழ விரும்பவில்லை. நீர் என்னிடம் வழிநடத்துபவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், உதவுவதற்கும், என் வாழ்க்கையில் சரியான ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டு வருவீர் என்று நான் நம்புகிறேன்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon