தேவன் கேட்கிறார், பதில் அளிக்கிறார்

தேவன் கேட்கிறார், பதில் அளிக்கிறார்

சீயோனைச் சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசலேமில் வாசமாயிருப்பார்கள்; இனி நீ அழுதுகொண்டிராய்; உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இரங்கி, அதைக் கேட்டவுடனே உனக்கு மறுஉத்தரவு அருளுவார். (ஏசாயா 30:19)

நமது நட்பு நமக்கு மட்டும் நன்மை பயக்கவில்லை, நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். ஜனங்கள் அவர்களுடைய தேவைகள் அல்லது கவலைகளுடன் நம்மிடம் வரும்போது, நாம் சில உதவிகளை செய்வோம் அல்லது அவர்களின் தேவைகளை நம்மால் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போகலாம். உண்மையில், ஜனங்களுக்கு தேவையானது நம்மிடம் இல்லாவிட்டாலும், கடவுள் நம்மோடிருக்கிறார். நாம் கடவுளுடன் நண்பர்களாக இருக்கும்போது, மக்களிடம், “உங்களுக்குத் தேவையானது என்னிடம் இல்லை, ஆனால் அதைச் செய்யும் ஒருவரை நான் அறிவேன். நான் என் நண்பரிடம் கேட்கிறேன்! உங்களுக்காக நான் கடவுளிடம் பரிந்து பேசுவேன்” என்று சொல்லலாம்.

மக்களின் சூழ்நிலைகளில் தலையிடவும், போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தவும், அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு உதவவும், நிதி முன்னேற்றங்களைக் கொண்டுவரவும், மருத்துவ அற்புதங்களைச் செய்யவும் அல்லது திருமணங்களைச் சரி செய்யவும், கடவுளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம். நாம் கடவுளை எவ்வளவு நெருக்கமாக அறிந்திருக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு அவருடைய விருப்பத்திலும், மக்களுக்கு உதவும் திறனிலும் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருப்போம். அவர்கள் நம்மிடம் வரும்போது, நாம் அவரிடம் சென்று அவர்களுக்காக அவர் உதவி செய்ய வருவார் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். நாம் நேசிக்கும் ஒருவர், உதவி பெறுவதற்கு தகுதியற்றவர் என்று தெரிந்தாலும், அவர்களுக்கு உதவுமாறு கடவுளிடம் கேட்கலாம். இரக்கமான இருதயத்தோடு நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம் – கடவுள் அதைக் கேட்டு பதில் அளிப்பார்.

கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார், ஜெபத்திலும் அவருடனான உங்கள் உறவிலும், உங்களின் சத்தத்தை அவர் விரும்புகிறார். உங்கள் தேவைக்காக மட்டுமல்ல, மற்றவர்களின் தேவைகளுக்காகவும் அடிக்கடி அவரிடம் செல்லுங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான தேவனுடைய வார்த்தை: உங்கள் குரலைக் கேட்க கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதை நினைவில் வையுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon