தேவன் பேசும் போது மனத்தாழ்மையுடன் இருங்கள்

தேவன் பேசும் போது மனத்தாழ்மையுடன் இருங்கள்

என்னுடைய கரம் இவைகளையெல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இவைகளெல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு, ஆவியில் நொறுங்குண்டு, என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கிப்பார்ப்பேன். (ஏசாயா 66:2)

தேவனுடைய சத்தத்தைக் நாம் கேட்கும்போது, மனத்தாழ்மையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பதிலளிப்பது அல்லது நம்முடைய இருதயங்களைக் கடினப்படுத்தி அவரைப் புறக்கணிப்பது போன்ற தேர்வு நமக்கு இருக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, சிலர் அவர்கள் விரும்பியதைப் பெறாதபோது, அல்லது சோதனைகளுக்குள் செல்லும்போது, அவர்கள் தங்கள் இருதயங்களைக் கடினப்படுத்துகிறார்கள்.

இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்தில் பயணம் செய்தபோது அதுதான் நடந்தது. தேவன் அவர்களுக்காக பெரிய காரியங்களைத் திட்டமிட்டிருந்தார், ஆனால் அவர்கள் உண்மையிலேயே அவரை நம்பப் போகிறார்களா என்பதைப் பார்க்க முதலில் அவர்களைச் சோதித்தார். அவர்கள் தம் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பார்களா இல்லையா என்பதைப் பார்ப்பதற்காக அவர் அவர்களை நீண்ட, கடினமான பாதையில் வழிநடத்தினார். அவருடைய வார்த்தையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல, அவர்கள் செய்தது போல் நம் இருதயங்களை கடினப்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் (எபிரேயர் 3:7-8 பார்க்கவும்).

அவர்களின் பிரச்சனைகள் அவர்களை நல்ல நிலைக்கு பதிலாக கசப்பாக ஆக்கியது. அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தி, தேவனுடைய வழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் பல தவறான மனப்பான்மைகளைக் கொண்டிருந்தனர் மற்றும் அவர்கள் கடவுளை நம்ப மறுத்ததால் முன்னேற்றம் அடைவதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டனர்.

கடினமான காலங்களில் உங்கள் இருதயத்தை கடினமாக்கி விடாதீர்கள். கடினமான இருதயம் கொண்டவர்கள் கலகக்காரர்கள், மற்றும் அவர்கள் திருத்தத்தை மறுக்கிறார்கள். அவர்கள் தேவனிடமிருந்து கேட்பதில் சிரமப்படுகிறார்கள், உறவுகளில் சிரமப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களின் பார்வைகளைப் பார்க்கத் தயாராக இல்லை; அவர்கள் மற்றவர்களின் தேவைகளைப் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் மற்றும் பொதுவாக அவர்களைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. அவர்கள் சுயநலவாதிகள், அவர்கள் இரக்கத்துடன் இருக்க முடியாது.

நம் இருதயங்களை மென்மையாக்க, தேவனை அதிக உற்சாகத்தோடே தேடுவோம், மேலும் அவருடைய தொடுதல் மற்றும் அவரது சத்தத்திற்கு மென்மையாகவும், உணர்திறன் உடையவர்களாகவும் இருப்போம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் விரும்பியபடி காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்றால், கடவுளை நம்புங்கள் மற்றும் நல்ல அணுகுமுறையை வைத்திருங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon