நம் உணர்ச்சிகளின் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெற்றி அளிக்கிறார்

நம் உணர்ச்சிகளின் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெற்றி அளிக்கிறார்

நம் உணர்ச்சிகளின் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெற்றி அளிக்கிறார்

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon