நம் உணர்ச்சிகளின் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெற்றி அளிக்கிறார்

நம் உணர்ச்சிகளின் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெற்றி அளிக்கிறார்

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon