நாம் கேட்கும் முன்பே அதற்கு கடவுளிடம் பதில் இருக்கிறது

நாம் கேட்கும் முன்பே அதற்கு கடவுளிடம் பதில் இருக்கிறது

நாம் கேட்கும் முன்பே அதற்கு கடவுளிடம் பதில் இருக்கிறது

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon