நாம் வளர கடவுள் உதவுகிறார்

வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும், ஒருவரையொருவர் கோபமூட்டாமலும், ஒருவர்மேல் ஒருவர் பொறாமைகொள்ளாமலும் இருக்கக்கடவோம். (கலாத்தியர் 5:26)

ஒவ்வொரு நபருக்கும், கடவுளுடனான உறவும், அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்கும் திறனும் வித்தியாசமாக இருக்கும். எனவே அவர் உங்களை வழிநடத்தும் வழியில் அவருடன் தொடர்புகொள்ள தயங்காதீர்கள். கடவுளுடனான உறவிற்கு கடுமையாக உழைக்கவோ அல்லது முயற்சி செய்யவோ வேண்டியதில்லை; இது வெறுமனே அவருடன் பேசுவது மற்றும் அவரது சத்தத்தைக் கேட்பது. வேறு ஒருவர் இருக்கும் இடத்தில் இருக்க நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை அல்லது வேறு யாரோ ஒருவர் கொண்டிருக்கும் தெளிவு மற்றும் துல்லியத்துடன் கடவுள் சொல்வதைக் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனென்றால் அந்த நபர் பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் கடவுளுடன் ஒரு உறவை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். அந்த நபரைப் போலவே, கடவுளுடன். ஆவிக்குறிய ரீதியில் மற்றவர்களை விட நாம் “இளையவர்களாக” இருப்பது பரவாயில்லை; நம் அனுபவத்தின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், கடவுள் நம்மிடமிருந்து கேட்கிறார், பதிலளிக்கிறார். மற்றவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது நம்மை வருத்தமடையச் செய்கிறது. நாம் கற்றுக்கொண்டு வளர்ந்து வரும் போது கடவுள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.

உங்களை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுவது உங்கள் ஆவிக்குறிய வளர்ச்சியைத் தடுக்கும். கடவுள் உங்களை நெருக்கமாக அறிந்திருக்கிறார், உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான தனிப்பட்ட திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். உங்கள் பின்னணி, நீங்கள் அனுபவித்தவை, உங்கள் ஏமாற்றங்கள் மற்றும் உங்கள் வலியை அவர் அறிவார். உங்களை முழுமையடையச் செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர் அறிவார், மேலும் நீங்கள் அவரைத் தேடும் போது, அவர் உங்களில் செயல்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.

எனக்கு நான்கு குழந்தைகள் உள்ளனர், அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் வித்தியாசமானவர்கள், அவர்கள் அவர்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தவிர வேறு எதையும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. கடவுள், நமக்கும் அப்படித்தான் என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். நீங்களாக இருங்கள், மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், இதுவரை நீங்கள் அடைந்துள்ள ஆவிக்குறிய வளர்ச்சியின் அளவை அனுபவிக்கவும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: நீங்கள் செல்லும் இடத்திற்கு செல்லும் வழியில், நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை நினைத்து மகிழுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon