நீங்கள் மிகச் சரியாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை

நீங்கள் மிகச் சரியாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை

மேலும், தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல்செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடிருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய இரட்சிக்க வல்லவராயுமிருக்கிறார். (எபிரெயர் 7:25)

தேவனுடனான எனது உறவில், என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்திய ஒரு உண்மையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பலரைப் போல, எவ்வளவு பிரார்த்தனை செய்தாலும் ஏனோ என் பிரார்த்தனை சரியாக இல்லை என்று எனக்கு தோன்றியது, கடைசியாக ஒரு நாள் தேவனிடம் கேட்டேன், “எனக்கு ஏன் இப்படி தோன்றுகிறது? நான் தினமும் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். பிரார்த்தனையில் நிறைய நேரத்தை செலவிடுகிறேன். என் பிரார்த்தனை நேரம் முடிவடையும் போது, நான் ஏன் மிகவும் திருப்தியடையவில்லை, நான் உம்மை அணுகவில்லை என்பது போல் உணர்கிறேன்?”. தேவன் எனக்குப் பதிலளித்து, “ஏனென்றால் நீ சரியான ஜெபங்களைச் செய்கிறாய் என்பதைப் போல் நீ உணரவில்லை. உன்னைப் பற்றி உனக்கு சந்தேகம் உள்ளது, அது உன்னுடைய பிரார்த்தனைகளின் வல்லமையை சந்தேகிக்க வைக்கிறது.”

அது உண்மை என்பதை உணர்ந்தேன்; நான் நானாக இருக்கவில்லை. “நான் போதுமான நம்பிக்கையுடன் ஜெபிக்கவில்லை அல்லது நான் போதுமான நேரம் ஜெபிக்கவில்லை அல்லது சரியான விஷயங்களைப் பற்றி கடவுளிடம் பேசவில்லை” என்று எனக்குள் சொல்லும் ஒரு பயம் எப்போதும் எனக்கு இருந்தது.

கடவுள் என்னை அந்த பயத்திலிருந்தும் சந்தேகத்திலிருந்தும் விடுவித்தார், “உனக்கு தெரியுமா ஜாய்ஸ்? நீ சொல்வது சரி. நீ சரியான பிரார்த்தனைகளை செய்யவில்லை. நீ சரியானவள் இல்லை,. அதனால் தான் இயேசுவை உன்னுடைய பரிந்து பேசுபவராக நீ வைத்திருக்கிறாய், அதனால் தான் நீ அவருடைய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாய்.

நீங்கள் “சரியான” ஜெபங்களை ஜெபிப்பதை உணராமல் இருக்கலாம்,
ஆனால் ஊக்கப்படுங்கள். உங்கள் ஜெபங்கள் தேவனிடம் செல்லும் நேரத்தில், அவர் சரியான ஜெபங்களைக் கேட்கிறார், ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாமத்தில் அல்ல, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்தீர்கள். நாம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கும்போது, நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதை அல்ல, நம்மை முழுவதுமாக கடவுளுக்குக் கொடுக்கிறோம். எனவே, நமது பிரார்த்தனைகள் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: இயேசு உங்களுக்காக சரியான ஜெபங்களை ஜெபிக்கட்டும்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon