போர்களத்தை இனங்கண்டு கொள்ளுங்கள்

போர்களத்தை இனங்கண்டு கொள்ளுங்கள்

“எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாயிராமல், அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவபலமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது.” – 2 கொரி 10:4

நாம் ஒவ்வொரு நாளும் போரில் இருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?  நம்மை சுற்றி நடைபெறும் எல்லா துன்பங்களையும் பார்த்து, முடிவின்றி ​​போர் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கலாம், ஆனால் உண்மையில், அவை உள்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது – நம் மனம் என்னும் போர்க்களத்தில்.

போர்க்களத்தை அடையாளம் காணத் தவறும் போது, ​​நம் எதிரியையும் சரியாக அடையாளம் காணத் தவறிவிடுகிறோம். நாம் மக்கள், பணம், மதம் அல்லது ஒரு அமைப்பு போன்றவற்றை நம்முடைய பிரச்சினைகள் என்று நம்புகிறோம். நாம் நம் மனதைப் புதுப்பிக்காவிட்டால், தொடர்ந்து அந்த பொய்களை நம்பி முக்கியமான முடிவுகளை ஏமாற்றத்தின் அடிப்படையில் எடுப்போம்.

ஒவ்வொரு நாளும் நம் மனதில் மோசமான எண்ணங்கள், சந்தேகங்கள் மற்றும் அச்சங்கள் ஆறு போல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று தோல்வியையும் பேரழிவையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். தேவனின் சத்தியத்தை பிடித்துக் கொள்வது வெற்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரும்.

உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உடைத்தெறிய வேண்டிய சில கோட்டைகள் இருக்கலாம். கடவுள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நினைவூட்டுவதன் மூலம் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். ஒரு போர் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, உங்கள் மனம் போர்க்களம். ஆனால் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், கடவுள் உங்களுக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்!


ஜெபம்

பரிசுத்த ஆவியானவரே, என் மனதில் நடக்கும் உண்மையான போரை புறக்கணித்து நான் ஏமாற்றப்பட விரும்பவில்லை. நல்ல போராட்டத்தை எதிர்த்துப் போராட என்னை விழிப்புடன் இருக்க செய்யும். நீர் என் பக்கத்தில் இருப்பதால், நான் தோற்க மாட்டேன்!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon