ஏன், தேவனே, ஏன்?

நீ குழப்பமாக உள்ளாயா? உங்களுக்கு புரியாத வகையில் இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது நடக்கிறதா? ஒருவேளை இது உங்கள் கடந்த காலமாக இருக்கலாம், உங்கள் வாழ்க்கை ஏன் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புரியவில்லை. “கடவுளே, நான் ஏன்? விஷயங்கள் ஏன் இப்படி அல்லது அப்படி இருக்க முடியாது? அவர்கள் செய்த வழியை அவர்கள் ஏன் மாற்ற வேண்டியிருந்தது? எனக்கு புரியவில்லை! ”

பதிவிறக்கம்
ஏன், தேவனே, ஏன்?
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon