అన్నిటినీ తెలుసుకునే వానివిగా ఉండకుము

అన్నిటినీ తెలుసుకునే వానివిగా ఉండకుము

దేవుడు యథార్థవంతుడు యెహోవా వాక్కు నిర్మలము తన శరణుజొచ్చు వారికందరికి ఆయన కేడెము. (కీర్తనలు 18:30)

దేవునిచే లిఖించబడిన వాక్యంలోని సత్యం జీవిత తుఫానులలో మనల్ని స్థిరంగా ఉంచుతుంది. ఆయన వ్రాసిన వాక్యం ద్వారా దేవుని నుండి వినాలని మనం ఆశించవచ్చు. అది మన కోసం దాని ఉద్దేశంలో ఎప్పుడూ మారదు లేదా తడబడదు. ఆయన వాక్యం మన పరిస్థితికి సంబంధించిన వివరాలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడకపోయినా, అది దేవుని హృదయం మరియు గుణలక్షణం గురించి మాట్లాడుతుంది మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మరియు మనకు ఒక మార్గాన్ని చేస్తాడని అది మనకు హామీ ఇస్తుంది.

మన జ్ఞానం ఛిన్నాభిన్నం, అసంపూర్ణం మరియు అపరిపూర్ణమని వాక్యం బోధిస్తుంది. 1 కొరింథీయులు 13:9 ప్రకారం, మనకు “పాక్షికంగా” మాత్రమే తెలుసు. “నేను తెలుసుకోవలసినవన్నీ నేను ఎరిగియున్నను” అని మనం చెప్పగలిగే సమయం మన జీవితంలో ఎప్పటికీ ఉండదని ఇది నాకు చెబుతోంది. వినయంతో దేవుని దగ్గరకు వెళ్లండి మరియు ఆయన వాక్యం నుండి నేర్చుకోవడానికి ఆకలితో ఉండండి. ప్రతి పరిస్థితిలో మీరు ఏమి చేయాలో నేర్పించమని ప్రతిరోజూ అతనిని అడగండి.

పరిశుద్ధాత్మను మీ బోధకునిగా స్వీకరించండి, తద్వారా ఆయన ప్రతిరోజూ మిమ్మల్ని అన్ని సత్యాలలోకి నడిపించగలడు (యోహాను 16:13 చూడండి). మీరు మీ స్వంతంగా ఎప్పటికీ గుర్తించలేని విషయాలను ఆయన మీకు వెల్లడి చేస్తాడు. నేను జీవితకాల అభ్యాసకుడిగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను మరియు మీ కోసం నేను దీన్ని బాగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: అన్నిటినీ తెలుసుకునే వానివిగా ఉండకుము; ఈరోజు మీరేం నేర్చుకొనవలెనో దేవునిని అడుగుము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon