అన్నీ సమయాల్లో దేవునిని వెదకండి

అన్నీ సమయాల్లో దేవునిని వెదకండి

అంతలో కొందరు వచ్చి సముద్రము ఆవలనుండు సిరియనులతట్టు నుండి గొప్ప సైన్యమొకటి నీ మీదికి వచ్చుచున్నది; ….అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొని [నిశ్చయంగా, అతని ప్రాణాధారమైన అవసరం], యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా. (2 దినవృత్తాంతములు 20:2–3)

రాజైన యెహోషాపాతు దేవుని వద్ద నుండి సందేశమును పొందవలసి వచ్చినప్పుడు యూద రాజ్యమంతటా ఉపవాస దినమును ప్రకటించాడు. దేవుని సహాయమును కోరుకొనుటకై ప్రజలంతా ఏకముగా కూడి హృదయపూర్వకముగా ఆయన కొరకు వేచి యుండిరి.

యెహోషాపాతు దేవునిపట్ల తనకున్న నిజాయితీని మరియు దేవునిపట్ల తనకున్న అవసరతను ప్రదర్శించడానికి ఉపవాసం ప్రకటించాడు. మీరు దేవుని నుండి వినవలసి ఉన్నట్లయితే, ఉపవాసముండి, దేవునిని వెదకుటకు ఆ సమయాన్ని వెచ్చించండి. టెలివిజన్‌ను ఆఫ్ చేసి, దానిని చూడకుండా దేవునితో సమయం గడపడం, లేదా స్నేహితుల సలహాలు మరియు అభిప్రాయాలను అడిగే బదులు ఇంట్లో కొన్ని సాయంత్రాలు దేవుణ్ణి వెతకడం కూడా చెడు ఆలోచన కాదు. ఈ క్రమశిక్షణలు మరియు ఇతరులు దేవుని నుండి వినడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మీరు అర్థం చేసుకున్నారని రుజువు చేస్తాయి.

కొంతమంది కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవునిని వెదకుతారు, కానీ మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయనను వెతకాలి. చాలా మందికి ఇన్ని సమస్యలు రావడానికి కారణం వారు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే ఆయనను వెదకడమే అని దేవుడు ఒకప్పుడు నన్ను ఆకట్టుకున్నాడు. ఆయన కొంతమంది సమస్యలను తొలగిస్తే, వారు తనను వెతకరని నాకు చూపించాడు. ఆయన చెప్పాడు, “మీరు అన్ని సమయాలలో నిరాశకు గురైనట్లుగా నన్ను వెతకండి మరియు వాస్తవానికి మీరు చాలా తరచుగా నిరాశకు లోనవుతారు.” ఇది మంచి సలహా అని నేను భావిస్తున్నాను మరియు ప్రతిరోజూ దీనిని అనుసరించమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునిని వెదకటానికి సమస్య వచ్చేంత వరకు వేచి యుండవద్దు; ఆయనను ఎల్లప్పుడూ వెదకండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon