అభ్యాసం పరిపూర్ణముగా చేస్తుంది

అభ్యాసం పరిపూర్ణముగా చేస్తుంది

మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి ఆయన ఆజ్ఞలననుసరించి ఆయన మాట విని ఆయనను సేవించి ఆయనను హత్తుకొని యుండవలెను. (ద్వితీయోప దేశ కాండము 13:4)

ఒక్కసారి మనం దేవుని నుండి వినుట మరియు ఆలకించడం మొదలు పెట్టినట్లైతే, మనము ఆయన ఏది చెప్పినా వినడం మనకు ప్రాముఖ్యమైనది. విధేయత ఆయనతో మన సహవాస నాణ్యతను పెంచుతుంది మరియు మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది. ఆయన నుండి వినడం మరియు విధేయత చూపించే విషయానికి వస్తే, “అభ్యాసం పరిపూర్ణం చేస్తుంది” అని మనం అనవచ్చు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మనం అనుభవాన్ని పొందుతున్నకొద్దీ మనం మరింత నమ్మకంగా ఉంటాము. దేవుని నడిపింపుకు పూర్తిగా లొంగిపోయే స్థితికి చేరుకోవడానికి చాలా అభ్యాసం అవసరం. దేవుని మార్గాలు పరిపూర్ణమైనవని మరియు ఆయన ప్రణాళికలు ఎల్లప్పుడూ పని చేస్తాయని తెలిసి కూడా, వ్యక్తిగత త్యాగం అవసరమయ్యే ఏదైనా చేయమని ఆయన మనలను అడిగినప్పుడు మనం అజ్ఞానంగా ప్రవర్తిస్తాము, లేదా మనం స్పష్టంగా వినడం లేదని మరియు చర్య తీసుకోవడానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చని కూడా భయపడవచ్చు.

త్యాగం లేదా తప్పు చేయడం గురించి భయపడవద్దు. జీవితంలో తప్పు చేయడం కంటే దారుణమైన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. “నన్ను అనుసరించుము” అని యేసు చెప్పాడు. మనం దేవుని నుండి వినడానికి మన వంతు కృషి చేసిన తర్వాత, మనం నిజంగా ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని మనం “ఒక మెట్టు తీసుకొని వెళ్లి కనుక్కోవాలి” అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. మన జీవితమంతా భయంతో వెనుకకు ముడుచుకోవడం దేవుని నుండి వినగలిగే మన సామర్థ్యంలో పురోగతి సాధించడానికి ఎప్పటికీ అనుమతించదు.

“నీవు నాయకత్వం వహించు, నేను నిన్ను అనుసరిస్తాను” అని ఆయన చెప్పలేదు. దేవుడు ఏది చెప్పినా మనం కూడా త్వరగా చేయగలమని నేను తెలుసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనం చేయకపోతే, మనం దయనీయంగా ఉంటామని నేను హామీ ఇవ్వగలను.

ఎలా నడవాలో మన పిల్లలు నేర్చుకొనేటప్పుడు, వారు పడిపోయినప్పుడు మనం కోపం తెచ్చుకోకూడదు. వారు నేర్చుకుంటున్నారని మనము గ్రహించాము మరియు మనము వారితో కలిసి పని చేస్తాము. దేవుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు మరియు మీరు భయపడకుండా విశ్వాసంతో నడుచుకుంటే ఆయన నుండి ఎలా వినాలో ఆయన మీకు నేర్పిస్తాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: వినండి, వివేచించండి మరియు ధైర్యముగా విధేయత చూపించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon