ఆత్మను ఆర్పకుడి

ఆత్మను ఆర్పకుడి

(పరిశుద్ధ) ఆత్మను (అణచి వేయకుడి) ఆర్పకుడి. (1 థేస్స 5:19)

పరిశుద్ధాత్మను అణచివేయవద్దని ఈనాటి వచనం చెబుతోంది. మనం ఆత్మను చల్లార్చడానికి ఒక మార్గం ఫిర్యాదు చేయడం అని నేను నమ్ముతున్నాను. మన జీవితాల్లో పని చేయడానికి మనకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరం, మరియు ఫిర్యాదు చేయడం మానేసి, (ఫిర్యాదు చేయడానికి వ్యతిరేకంగా ఉండుటకు) కృతజ్ఞతతో ఉండుటకు ఎంచుకుంటామో, మనం ఎంత ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మ మన పరిస్థితులలో పని చేయడానికి అంత ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఫిర్యాదు చేయడం సహజం; జీవిత పరిస్థితుల మధ్య మనం పరీక్షించబడినప్పుడు మరియు ప్రయత్నించబడినప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అసాధారణమైనది.

గొణుగుడు మరియు ఫిర్యాదు చేసే వ్యక్తులు దేవునిని వినరు ఎందుకంటే ఆయనను వినడానికి, వారు ఫిర్యాదు చేయడం మానేయాలి! ఈ నిజం తెలుసుకోవడానికి నాకు సంవత్సరాలు పట్టింది! నేను గొణుగుకున్నాను మరియు ఫిర్యాదు చేసాను మరియు గొణుగుతున్నాను మరియు ప్రతిదీ మరియు ప్రతి ఒక్కరిలో తప్పును కనుగొన్నాను, ఆపై అసూయపడ్డాను ఎందుకంటే నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని నుండి విన్నారు మరియు నేను కాదు!

“ఎందుకు నాకేమి మంచి జరగదు?” అని నేను గట్టిగా అరుస్తున్నాను.

డేవ్ నాతో ఇలా చెబుతూనే ఉన్నాడు, “జాయిస్, విషయాలు మీ మార్గంలో జరగని ప్రతిసారీ నీవు కలత చెందడం మానే వరకు మన జీవితంలో మంచి విషయాలు జరగవు.”

అప్పుడు ఆయన మీద కోపం వచ్చి నేను చటుక్కున విసుక్కున్నాను మరియు నేను వెనక్కి తగ్గాను: “నేను ఎలా భావిస్తున్నానో మీకు తెలియదు లేదా పట్టించుకోలేదు!”

సమస్య ఏమిటంటే, నేను ఎలా భావిస్తున్నానో మరియు నాకు సహాయం చేస్తానని దేవుడు చేసిన వాగ్దానాల గురించి నేను చాలా శ్రద్ధ వహించాను. దేవుడు మన కష్టాలలో మనకు సహాయం చేస్తానని మరియు మన పరీక్షల సమయంలో మనం ఓపికగా (మంచి వైఖరిని కలిగి ఉంటే) ఏమి చేయాలో మనకు చూపుతాడని తెలియజేస్తాడు. ఫిర్యాదు చేయడం సహనానికి సంకేతం కాదు, కృతజ్ఞతలు ఉన్నాయి. నేను నా భావాల కంటే దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించడం నేర్చుకున్నాను, నేను దేవుని స్వరాన్ని మరింత స్పష్టంగా విన్నాను. ఫిర్యాదు చేయడం శత్రువు కోసం ఒక తలుపు తెరుస్తుంది, కానీ కృతజ్ఞత మరియు కృతజ్ఞత దేవుని కోసం ఒక తలుపు తెరుస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఫిర్యాదులు చేయుట ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకుడి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon