ఆత్మ నడిపింపును అనుమతించండి

ఆత్మ నడిపింపును అనుమతించండి

నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును. (యెషయా 48:17)

చాలా మంది అందరిలా ఉండకూడదని భయపడతారు. చాలా మంది వ్యక్తులు దేవుని ఆత్మ నడిపింపును అనుసరించే ధైర్యం కంటే నిర్దేశించిన నియమాలను అనుసరించడంలో చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటారు. మనం మనుష్యులచే నిర్మించబడిన నియమాలను అనుసరించినప్పుడు, మనం ప్రజలను సంతోషపరుస్తాము, కానీ మనం విశ్వాసంతో బయటకు వెళ్లి దేవుని ఆత్మను అనుసరించినప్పుడు, మనం ఆయనను సంతోషపరుస్తాము. ఇతర వ్యక్తులు అలా చేస్తున్నందున మనం నిర్దిష్ట సమయం కోసం ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ప్రార్థించమని లేదా నిర్దిష్ట విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలని ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, దేవుడు మనకు బోధిస్తున్న విధంగా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మన ప్రత్యేకతను వ్యక్తీకరించడానికి మనం స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని వేర్వేరు విషయాల గురించి ప్రార్థించడానికి ఉపయోగిస్తాడు మరియు ఆ విధంగా ప్రార్థించాల్సిన అన్ని విషయాలు కవర్ చేయబడతాయి.

ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తున్న పనిని మనం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకవిధంగా మనం సురక్షితంగా ఉంటాము, కానీ విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం “రేవు నుండి పడవను విప్పడం” నేర్చుకునే వరకు మరియు దేవుని ఆత్మయనే సముద్రం మనల్ని తీసుకువెళ్లే వరకు ఆయన కోరుకున్న చోటకు మనం వెళ్ళడం నెరవేరలేదని భావిస్తాము. ఇతరులు నాకు నేర్పించిన ప్రార్థన యొక్క నిర్దేశిత నియమాలు మరియు నిబంధనలను అనుసరించి నేను రేవులో చాలా సంవత్సరాలు గడిపాను మరియు ఇది మంచి ప్రారంభం, కానీ చివరికి నా ప్రార్థన అనుభవం యింకిపోయినదిగా మరియు బోరింగ్‌గా మారింది. నేను రేవు నుండి నా పడవను విప్పడం మరియు పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వానికి నన్ను అప్పగించడం నేర్చుకున్నప్పుడు, ఒక తాజాదనం మరియు సృజనాత్మకత వచ్చింది మరియు అది అద్భుతమైనది. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దాదాపు ప్రతిరోజూ పరిశుద్ధాత్మ నన్ను విభిన్నంగా నడిపిస్తున్నట్లు నేను కనుగొన్నాను మరియు నేను ఇకపై నియమాలు, నిబంధనలు మరియు సమయ గడియారాల ప్రకారం చేయను.

దేవుడు మీకు అందించిన ప్రత్యేకతలో మీరు ఎవరో మీకు చూపించమని మరియు ఆయన మిమ్మల్ని సృష్టించిన ఒక విధమైన అద్భుతమైన మార్గం ప్రకారం ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి మరియు అనుసరించడానికి మీకు సహాయం చేయమని దేవుడిని అడగడం ఇప్పుడే ప్రారంభించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: రేవు నుండి మీ పడవను విప్పండి మరియు దేవునికి స్టీరింగ్ ఇవ్వండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon