ఆయన మీద ఆనుకోండి

మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తుయొక్క [శక్తి, జ్ఞానం మరియు మంచితనంపై సంపూర్ణ విశ్వాసం మరియు విశ్వాసంతో మీ సంపూర్ణ మానవ వ్యక్తిత్వం ఆయనపై మొగ్గు చూపడం] తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. (కొలస్సీ 1:4)

మనం పూర్తిగా ఆయనపైనే ఆధారపడాలని మరియు అందరికంటే ఆయన స్వరాన్ని వినాలని మరియు పాటించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు; నిజంగా విశ్వాసం అంటే అదే. ఈ రోజు కోసం ఇవ్వబడిన వచనంలో విశ్వాసం యొక్క నిర్వచనాన్ని మరియు మన గురించి మనం ప్రతిదీ ప్రభువుపై ఆధారపడతాము అనే వాస్తవాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను.

మనల్ని మనం దేవుని చిత్తంలో ఉంచడానికి మనం దేవునిపై ఆధారపడవచ్చు. నేను దాని గురించి సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకంటే మన స్వంత శక్తి ద్వారా దేవుని చిత్తంలో ఉండేందుకు ప్రయత్నించడం చాలా కష్టం! ప్రతి రోజు ఏమి చేయాలో తనకు 100 శాతం ఖచ్చితంగా తెలుసునని నిజాయితీగా చెప్పగల వ్యక్తి కూడా నాకు తెలియదు.

సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మనకు తెలిసిన ప్రతిదాన్ని మనం చేయగలము. మనం సరైనదేమో అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? మనం చేయలేము. మనల్ని ఆయన చిత్తంలో ఉంచడానికి, మన ముందు ఉన్న ఏవైనా వంకర మార్గాలను సరిచేయడానికి, జీవమునకు నడిపించే ఇరుకైన మార్గంలో మనలను ఉంచడానికి మరియు విధ్వంసానికి దారితీసే విశాలమైన మార్గం నుండి మనలను ఉంచడానికి మనం దేవుని మీద విశ్వసించాలి (మత్తయి 7:13 చూడండి).

“దేవా, నీ చిత్తము నా జీవితంలో నెరవేరాలని” మనం ప్రార్థించాలి. నా జీవితంలో దేవుని చిత్తం గురించి నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసు, కానీ నాకు ప్రతివిషయం తెలియదు, కాబట్టి నేను విశ్రాంతి మరియు శాంతితో ఉండటం నేర్చుకున్నాను, దేవునిపై ఆధారపడటం మరియు ఆయనకు నన్ను నేను అప్పగించుకోవడం మరియు ఆయన చిత్తం నా ద్వారా మరియు నాలో నెరవేరాలని ప్రార్థించడం.
కొన్నిసార్లు మనం బలహీనమైన లేదా శక్తి లేని వ్యక్తులను మాత్రమే సన్నగా భావిస్తాము, కాని మనం దేవునిపై ఆధారపడినట్లయితే ఆయనపై ఆనుకోవడం మంచి విషయమని నేను తెలుసుకున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీరు దేవునిపై సంపూర్తిగా ఆనుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon