ఆరోగ్యకరమైన మరియు అనారోగ్యకరమైన అవమానం మధ్య వ్యత్యాసం

ఆరోగ్యకరమైన మరియు అనారోగ్యకరమైన అవమానం మధ్య వ్యత్యాసం

నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను, నన్ను సిగ్గుపడ నియ్యకుము నా ప్రాణమును కాపాడుము, నన్ను రక్షింపుము.  –కీర్తనలు 25:20

ప్రతిరోజూ మేము రెండు వేర్వేరు రకాల అవమానాలని ఎదుర్కొంటున్నాము మరియు ఆ తేడాను కనుగొనుట చాలా కష్టం.

ఇది ఒక సాధారణ మరియు ఆరోగ్యకరమైన సిగ్గులోని ఒక రకమై యున్నది. ఉదాహరణకు, నేను వేరొకరికి చెందిన వస్తువును పగుల గొట్టినట్లైతే, నా తప్పు గురించి నిరాశ చెందుతున్నాను. నేను అలా అజాగ్రత్త లేదా నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. క్షమించండి, కానీ నేను క్షమాపణ కోసం అడగవచ్చు, దాన్ని స్వీకరించండి మరియు నా జీవితంలో కొనసాగండి.

ఆరోగ్యకరమైన అవమానము మనకు బలహీనతలు మరియు పరిమితులు ఉన్న అపరిపూర్ణ మానవులమని  గుర్తుచేస్తుంది. మనకు దేవుడు అవసరమని అది గుర్తుచేస్తుంది.

దురదృష్టవశాత్తు, ఆరోగ్యకరమైన అవమానం అక్కడ ఆగదు, అది అనారోగ్యకరమైనది మరియు విషపూరితం అవుతుంది. ఒక వ్యక్తి క్షమాపణ అడగకపోయినా లేదా స్వీకరించకపోయినా, వారు తమను తాము శిక్షించి, వారిని వారే ద్వేషిస్తారు.

ఈ స్థితిలో మీ జీవితాన్ని గడపవద్దు. దేవుని యొక్క వారసునిగా మరియు ఆయన బిడ్డగా మీ సరైన స్థానాన్ని గుర్తుంచుకో (రోమా 8:17 చూడండి). అనారోగ్యకరమైన అవమానం మీరు క్రీస్తులో ఎవరో మరచిపోగలవు, కానీ నీవు ఆయన లేకుండానే నీవు లేవని ఆరోగ్యకరమైన అవమానం మీకు గుర్తు చేస్తుంది. నేడు, మీరు తేడాను గ్రహించేందుకు సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి అడగండి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను అనారోగ్యకరమైన అవమానమనే బరువు కింద జీవించటానికి ఇష్టపడుట లేదు. మీరు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో గుర్తుంచుకోవడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నీవు నన్ను క్షమించావు కాబట్టి, నన్ను నేను శిక్షించవలసిన అవసరం లేదు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon