ఆలస్యం కాకముందే ప్రార్ధించండి

ఆలస్యం కాకముందే ప్రార్ధించండి

తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొప్పున ఒలీవలకొండకు వెళ్లగా శిష్యులును ఆయనవెంట వెళ్లిరి. (లూకా 22:40)

గెత్సేమనే తోటలో యేసుతో కలిసి వేచియున్న శిష్యులు అనేక విధాలుగా శోధించబడ్డారు. వారు పారిపోవాలని, దాక్కోవాలని లేదా పేతురు క్రీస్తును ఎరుగనని బొంకినప్పుడు చేసినట్లుగా చేయాలని కోరుకొని ఉండవచ్చు. శోధించబడకుండా ప్రార్థించమని యేసు వారికి చెప్పలేదు, కానీ వారు శోధనలోకి ప్రవేశించకుండా ప్రార్థించమని ఆయన వారికి చెప్పాడు.

మనం ఎప్పుడూ తప్పుడు పనులు చేయడానికి శోదించబడకపోతే మనం దానిని ఇష్టపడతాము, కానీ అది ఎప్పటికీ జరగదు. శోధన తప్పక వస్తుందని బైబిల్ చెబుతోంది. మనకు దేవునిపై విశ్వాసం ఉండడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, తప్పుడు పనులు చేయాలనే శోధనను మనం నిరోధించవచ్చు. వారు సమయానికి ముందే ప్రార్థించాలని యేసు కోరుకున్నాడు, కాబట్టి ఒత్తిడి నిజంగా చెడ్డది అయినప్పుడు వారు ఎదిరించగలిగేంత బలంగా ఉంటారు.

ఒక వ్యక్తి ఆకలి సమస్యతో ఉంటే, వారు ఎప్పుడూ టేబుల్‌పై కూర్చునే ముందు తప్పు ఎంపికలకు కాదని చెప్పే శక్తి కోసం ప్రార్థించడం ఉత్తమం. ఒత్తిడి వారి ముఖంలోకి చూసే వరకు మరియు ఆహారం నుండి వచ్చే అన్ని మంచి వాసనల ద్వారా వారు శోధించబడే వరకు ఎందుకు వేచి ఉండాలి? మన బలహీనమైన ప్రాంతాలను గుర్తించి, శక్తి కోసం క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థిస్తే, మనం చాలా ఎక్కువ విజయాన్ని చూస్తామని నేను నిజంగా నమ్ముతున్నాను. నేను చాలా వేచి ఉండవలసి వస్తే అసహనాన్ని ప్రదర్శించడానికి నేను శోధించబడ్డానని నాకు తెలుసు, కాబట్టి నేను అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి రాకముందే ప్రార్థిస్తాను మరియు అది నాకు సహాయం చేస్తుంది. దేవుడు తన బలాన్ని మనకు వాగ్దానం చేసాడు, కానీ మనం దాని కోసం ఆయనను అడగాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon