ఆలస్యముచేయుట అనగా విడిచి పెట్టుట కాదు

ఆలస్యముచేయుట అనగా విడిచి పెట్టుట కాదు

నా కాలగతులు నీ వశములో నున్నవి. నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షింపుము నన్ను తరుమువారి నుండి నన్ను రక్షింపుము. (కీర్తనలు 31:15)

మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, మనకు ఎల్లప్పుడూ వెంటనే సమాధానాలు లభించవు. కొన్నిసార్లు మనం చాలా కాలం వేచి ఉండవలసి ఉంటుంది, కానీ దేవుడు మన అభ్యర్థనకు “నో” చెబుతున్నాడని దీని అర్థం కాదు. మనకు మరియు మన జీవితాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలలో దేవుని సమయాన్ని విశ్వసించడం చాలా ముఖ్యం. బహుశా మీరు ప్రార్థించిన దానిలో అభివృద్ధి కోసం మీరు చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నారు మరియు దేవుని నిశ్శబ్దం మీ జీవితంలో గందరగోళాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. దేవుడు గందరగోళానికి కర్త కాదని దయచేసి గుర్తుంచుకోండి. మీరు అయోమయంలో పడకుండా ఆయనను విశ్వసించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.

చాలా ఆలస్యములు “దైవిక ఆలస్యములే” మనలో చేయవలసిన పనిని చేయడానికి అవి దేవునిచే రూపొందించబడ్డాయి. చీకటి సమయంలో కూడా మనం దేవుని సేవను నమ్మకంగా కొనసాగిస్తే, మనం బలమైన దైవిక స్వభావాన్ని పెంపొందించుకుంటాము. యోసేపు గురించి ఆలోచించండి, అతను తన ప్రార్థనలకు సమాధానం కోసం పదమూడు సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నాడు; లేదా ఇరవై సంవత్సరాలు వేచి ఉన్న అబ్రహం. వారు పట్టుదల వదులుకున్నట్లయితే, వారు దేవునిపై తమకున్న విశ్వాసం యొక్క ప్రతిఫలాన్ని ఎన్నటికీ అనుభవించలేరు. దేవుడు తొందరగా చేయక పోవచ్చు, కానీ ఆలస్యం చేయడు. విలువైన చాలా విషయాలు సాధారణంగా మనం అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి మరియు మనం భరించగలమని అనుకున్నదానికంటే చాలా కష్టం. కానీ, దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో ఖచ్చితంగా తెలుసు మరియు మీరు ఆయన సమయాన్ని విశ్వసించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.

మన శత్రువుల నుండి మనలను విడిపిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, కానీ మనం వేచి ఉన్న సమయంలో మనం వారి కోసం ప్రార్థించాలి మరియు మనం ఎంతమందికి ఆశీర్వాదంగా ఉండగలమో అంత మందికి ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి. మీరు వేచి ఉండగా దేవుడు పని చేస్తాడు!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: సమాధానముగా వేచియుండుట నేర్చుకోండి లేని యెడల మీ జీవితమంతా బాధకరముగా ఉంటుంది.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon