ఇంకా ఎక్కువగా వినాలని ఆశిస్తున్నారా?

ఇంకా ఎక్కువగా వినాలని ఆశిస్తున్నారా?

మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి ఆయన ఆజ్ఞల ననుసరించి ఆయన మాట విని ఆయనను సేవించి ఆయనను హత్తుకొని యుండవలెను. (ద్వితీయోపదేశ కాండము 13:4)

నీవు దేవుని దగ్గర నుండి వినాలని ఆశించినట్లైతే, మనము ఆయన స్వరమును వినవలెను. మనం తరచుగా ఆయన నుండి వినాలని కోరుకుంటే మనం కూడా త్వరగా విధేయత పాటించాలి. మన హృదయాలలో ఆయన స్వరానికి మన సున్నితత్వం విధేయత ద్వారా పెరుగుతుంది మరియు అవిధేయత ద్వారా తగ్గించబడుతుంది. అవిధేయత మరింత అవిధేయతను పెంచుతుంది మరియు విధేయత మరింత విధేయతకు దారితీస్తుంది.

మనం మేల్కొన్న వెంటనే మనకు “శారీరక దినము” ఉండబోతోందని తెలిసిన కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి. మనము మొండిగా మరియు సోమరితనంగా, నిరాశగా మరియు హత్తుకునేలా రోజుని ప్రారంభిస్తాము. మన మొదటి ఆలోచనలు: ఈ రోజు అందరూ నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను ఈ ఇంటిని శుభ్రం చేయడం లేదు, షాపింగ్‌కి వెళ్తున్నాను. నేను కూడా నా ఆహారపు డైట్లో (పథ్యం) ఉండడం లేదు; నేను రోజంతా తినాలనుకున్నది తింటాను-మరియు దాని గురించి ఎవరూ ఏమీ చెప్పకూడదనుకుంటున్నాను.

ఇటువంటి దినములలో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మనం ఆ భావాలను అనుసరించవచ్చు లేదా “దేవా, దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి—త్వరగా చేయండి!” అని ప్రార్థించవచ్చు. మన దృక్పథాలను సరిదిద్దుకోవడానికి సహాయం చేయమని మనం ఆయనను అడిగితే మన భావాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆధీనములోనికి వస్తాయి.

నాకు శారీరక రోజుల గురించి అన్నీ తెలుసు; మనం చెడుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించి, ఆపై మరింత దిగజారిపోతామని నాకు తెలుసు. ఒకసారి మనం స్వార్థపూరిత వైఖరికి లొంగిపోయి, మన శరీరమును అనుసరించినట్లయితే, అది రోజంతా దిగజారినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ మన మనస్సాక్షికి కట్టుబడిన ప్రతిసారీ, దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనలను నడిపించడానికి ఉపయోగించే కిటికీని తెరుస్తాము. మనం దేవుని స్వరానికి కట్టుబడిన ప్రతిసారీ, అది తదుపరి సారి మరింత వెలుగునిస్తుంది. దేవుణ్ణి అనుసరించడం వల్ల కలిగే ఆనందాన్ని మనం తెలుసుకున్న తర్వాత, అది లేకుండా జీవించడానికి మనం ఇష్టపడము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీ ఈ దినమును మీ కొరకు “ శరీర దినము”గా చేయవద్దు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon