ఊరకుండుడి

ఊరకుండుడి

ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి (గుర్తించండి మరియు అర్థం చేసుకోండి) అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోన్నతుడ నగుదును. (కీర్తనలు 46:10)

మాట్లాడటం నాకు ఎప్పుడూ తేలికగా ఉంటుంది, కానీ నేను వినడం నేర్చుకోవాలి. నా భర్త నాతో కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ఇష్టం లేదని ఒకసారి నేను భావించాను, కాబట్టి మనం ఎక్కువగా మరింత మాట్లాడాలని నేను అతనితో చెప్పాను. అతను జవాబిచ్చాడు, “జాయిస్, మనము మాట్లాడుకోము. నువ్వు మాట్లాడు నేను వింటాను.” అతను చెప్పింది నిజమే, అతను నాతో సమయం గడపాలని అనుకుంటే నేను మారాలి.

నేను డేవ్‌తో ఎలా ప్రవర్తించానో అదే విధంగా నేను దేవుడితో ప్రవర్తించానని త్వరలోనే కనుగొన్నాను. నేను మాట్లాడాను మరియు ఆయన వింటాడని ఆశించాను. నేను దేవుని నుండి ఎప్పుడూ వినలేదని నేను ఫిర్యాదు చేసాను, కాని నిజం ఏమిటంటే నేను ఆయన మాట వినడానికి ఎప్పుడూ సమయం తీసుకోలేదు. ఈనాటి వచనం ఊరకుండాలని మరియు ఆయనే దేవుడని తెలుసుకోవాలని బోధిస్తుంది. మనలో చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఇలా చేయడం కష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే మన శరీరం బిజీగా మరియు చురుకుగా పనులు చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది, అయితే మనం దేవుని స్వరాన్ని వినాలనుకుంటే ఒంటరిగా గడపడం మరియు నిశ్చలంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి.

చాలా మందికి, వినడం అనేది తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేయబడాలి మరియు సాధన చేయాలి. కొన్నిసార్లు ఏమీ మాట్లాడకుండా దేవుని సన్నిధిలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవడం దీని అర్థం. మనం వినడం సాధన చేయాలి! దీన్ని చేయడానికి ఒక మార్గం ఏమిటంటే, మీరు ప్రోత్సహించాలని లేదా ఆశీర్వదించాలని ఎవరైనా కోరుకుంటున్నారా అని దేవుడిని అడగడం – ఆపై నిశ్చలంగా ఉండండి మరియు వినండి. మీ హృదయంపై ఒకరిని ఉంచడం ద్వారా అతను ఎంత త్వరగా స్పందిస్తాడో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. వారిని ప్రోత్సహించేందుకు మీరు చేయగలిగే నిర్దిష్టమైన విషయాలను ఆయన మీకు అందించవచ్చు. మనం దేవుని నిర్దేశాన్ని వింటున్నప్పుడు, బహుశా మనం ఎన్నడూ ఆలోచించని సృజనాత్మక ఆలోచనలను ఆయన మనకు ఇస్తాడు. నిశ్చలంగా ఉండటానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి మరియు ఆయన చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి, ఆపై విధేయతతో ఉండండి మరియు అతను మీకు చూపించే వాటిని చేయండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు బయటికి వెళ్ళుటకు సమయం తీసుకోండి. ఉరకుండుడి మరియు ఆలకించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon