కాలము (సీజను) మార్పు

కాలము (సీజను) మార్పు

ఆయన కాలములను సమయములను మార్చువాడైయుండి… (దానియేలు 2:21)

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, నేను సంఘ సిబ్బందిలో భాగంగా మంచి ఉద్యోగంలో ఆనందించాను. నేను అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిచర్య, క్రమమైన జీతం మరియు నేను ఇష్టపడిన మరియు చేయాలని భావించిన వాటిని చేయడానికి పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ పనిని విడిచిపెట్టి, నా పరిచర్యను “ఉత్తరానికి, దక్షిణానికి, తూర్పుకు మరియు పడమరకు” తీసుకెళ్లడం గురించి దేవుడు నాతో మాట్లాడిన సమయం వచ్చింది. ఆయన ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను, “మీ జీవితంలో ఈ సీజన్ (కాలము) పూర్తయింది; ఈ స్థలంలో నేను మీతో పని ముగించాను.”

నా హృదయంలో, దేవుడు మాట్లాడాడని నాకు తెలుసు. అయినప్పటికీ, నేను నా స్వంత పరిచర్యను ప్రారంభించాలనే ఉత్సాహం మరియు భయం కలిగి యున్నాను. నేను అప్పటి వరకు నాకు తెలిసిన దానికంటే ఎక్కువ సాహసం చేయాలనుకున్నాను, కాని నేను తప్పు చేసి నేను ఉన్నదాన్ని కోల్పోతానని భయపడుతున్నాను. దేవుడు ఏమి చేస్తాడో చూడాలనుకున్నాను, కాని తెలియని ప్రాంతంలోకి ఇంత పెద్ద అడుగు వేయడానికి నేను భయపడ్డాను.

కొన్నిసార్లు దేవుడు ఏదో ఒకదానితో పూర్తి చేస్తాడు మరియు మనం దానిని పట్టుకుని ఉంటాము. నా ఆత్మ నేను బయటకు రావాలని కోరుకుంది, కానీ నా శరీరం అలాగే ఉండాలని కోరుకుంది. దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టమని పిలిచే స్థితిలో నాకు చాలా భద్రత ఉంది మరియు నేను దానిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ, చివరికి నేను ఆయనకు విధేయత చూపించాను మరియు ఈ రోజు నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచర్యను ఆనందిస్తున్నాను. దేవుడు విషయాలను మారుస్తాడని గుర్తుంచుకోండి మరియు ఆయన చేసినప్పుడు మనం ఆయన నడిపింపును అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ జీవితములో మార్పులు అవసరమైనప్పుడు మిమ్మల్ని నడిపించుటకు దేవుని స్వరము వినండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon