క్రీస్తు ద్వారా ఆత్మ విశ్వాసము

క్రీస్తు ద్వారా ఆత్మ విశ్వాసము

ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనక దేవునియొక్క ఆత్మవలన ఆరాధించుచు, క్రీస్తుయేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించువారము. —ఫిలిప్పి 3:3

నిజమైన విశ్వాసం మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది లేదా మనం చేయగలమా లేదా చేయలేమా అనే దాని నుండి రాదు – ఇది క్రీస్తులో మనం ఎవరో వెల్లడించడం ద్వారా వస్తుంది. భగవంతుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మనకు తెలుసు మరియు గత బాధల నుండి ఆయన ఇచ్చే స్వస్థత పొందుతున్నప్పుడు, మనం ఇహలోక విషయాల కొరకు విశ్వాసము మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం మనకు లేదు.

నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఇతర బోధకుల మాదిరిగా కాలేజీ డిగ్రీ లేనందున నేను ఆత్మ విశ్వాసం లేకపోవడం వలన చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను పడిన కలవరము నాకు ఇంకా గుర్తు ఉంది. కృతజ్ఞతగా, నేను నాపై దేవుని నిబంధనలు లేని ప్రేమపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించినప్పుడు, క్రీస్తుయేసునందు నేను దేవుని నీతి అను వాక్యము నాకు బయలు పరచిన వ్యక్తిపై నా విశ్వాసాన్ని ఉంచడం నేర్చుకున్నాను (2 కొరింథీయులు 5:21 చూడండి).

మీ గురించి మీరు భావిస్తున్న విధానాన్ని వక్రీకరించిన మీ గతంలోని విషయాల నుండి మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడం ద్వారా మీ జీవితంలో నిజమైన విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించాలని యేసు కోరుకుంటున్నాడు. మీరు చేసిన తప్పుకు బదులుగా దేవునితో ఏది సరైనదో మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు, మీరు ఆయనలో ఉండటం వల్ల కలిగే విశ్వాసంతో నడవడం ప్రారంభిస్తారు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను క్రీస్తులో ఏమై యున్ననో అర్ధం చేసుకొనుటకు మరియు నా మనస్సు ఉద్రేకములలో మీ స్వస్థతను పొందుకొనుటకు నాకు సహాయం చేయుము. మీలో నా విశ్వాసమును ఉంచాలని నేను ఎన్నుకొన్నాను!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon